Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6629
Title: Taze ve dondurularak muhafaza edilmiş çilek kullanarak yapılan reçellerin kalite kriterleri üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on the quality criteria of jams made using fresh and frozen strawberries
Authors: Başoğlu, Fikri
Gülpek, Nuray
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ürünleri Teknolojisi Anabilim Dalı.
Keywords: Reçel
Jam
Issue Date: 11-Nov-1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gülpek, N. (1988). Taze ve dondurularak muhafaza edilmiş çilek kullanarak yapılan reçellerin kalite kriterleri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, reçel yapımında taze ve dondurulmuş çilek kullanmanın ürüne etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, Tiago, Osmanlı ve karışık özellikteki çilekler kullanılarak, bunların bir kısmı doğrudan, diğer bir kısmı ise tane halinde ve şeker şurubunda dondurularak depolandıktan sonra reçele işlenmiştir. Sonuçta, taze çilek kullanımında, meyvelerin başlangıçta­ki yapılarını, daha iyi korudukları halde, donmuş çilek kullanımında, yapıda dağılmaların oluştuğu, bunun da Tiago çeşidinde en az, Osmanlı çeşidinde en fazla olduğu saptanmıştır.
In this study, quality differences of the jams produced from fresh and frozen strawberries were investigated. For this purpose, Tiago, Osmanlı and mixed strawberries were frozen directly and in the syrup. Then they were storaged for 5 months until processing. The results of this work has pointed, cut that the fresh strawberries kept their natural texture during processing, but the texture of frozen strawberries were not suitable for processing.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6629
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
004214.pdf
  Until 2099-12-31
5.73 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons