Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6618
Title: Balıkesir çimento fabrikasındaki mevcut pnömatik bir sistemin eşdeğer bir mekanik sistem ile karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of an existing pneumatic system in Balıkesir cement plant with an equivalent mechanical system
Authors: Ay, İrfan
Ermiş, Ayla
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Anabilim Dalı.
Keywords: Çimento
Cement
Pnömatik sistem
Pneumatic system
Mekanik sistem
Mechanical system
Issue Date: 28-Oct-1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ermiş, A. (1988). Balıkesir çimento fabrikasındaki mevcut pnömatik bir sistemin eşdeğer bir mekanik sistem ile karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Balıkesir çimento fabrikasında mevcut pnömatik transport sistemi çok fazla güç tüketmekte ve sık sık arıza yapmaktadır, Bu sebeple, bu çalışmada, mevcut sisteme alternatif bir transport sistemi, teklif edilmiştir. Bu çalışma yedi bölümden oluşmaktadır. İlk üç bölümde çimento sanayiindeki pnömatik sistemler ile teklif edilen sistemler hakkında bilgi vermektedir. Teklif edilen mekanik sistem bantlı konveyör ve elevatörden meydana gelmektedir. Dördüncü bölümde Bal.Çim.Fab.'dan transport dataları toplanmıştır. Beşinci bölümde kurulması düşünülen mekanik sistemin hesapla maları altıncı bölümde pnömatik sistem ile mekanik sistemin maliyet analizi yapılmıştır. Yedinci bölüm sonuçlardan oluşmuştur. Sonuçta mekanik sistemin pnömatik sistemden daha avantajlı olduğu görülmektedir.
There is highly power consumption of pneumatic transporting system at cement factory of Balıkesir and it often runs off. So an alternatively transporting system have been presented in this study. This study have seven chapter. In first three chapter some informations have been şiven about the pneumatic trans porting systems and mechanical systems presented here, which is used in cement industry, Belted conveyer and elevator are mechanical systems presented here. In the fourth chapter transporting dataes have been given collected from cement factory of Balıkesir. In the fifth chapter. technical calcula tions have been given of the mechanical systems presented here. In the sixth chapter, economical analysis have been mads pneumatic system and our mechanical systems. And in the seventh chapter, some results have men given, It has been seen that our mechanical system has more advantages than pneumatic system, according to this result.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6618
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
004213.pdf
  Until 2099-12-31
4.63 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons