Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6616
Title: Tavşanlarda kontinü ve siklik TPN'un biyokimyasal etkilerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of the biochemical effects of continuous and cyclic TPN in rabbits
Authors: Türkel, Turgut
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı.
Keywords: Parenteral nutrition-total
Rabbits
Parenteral beslenme-total
Tavşanlar
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Türkel, T. (1998). Tavşanlarda kontinü ve siklik TPN'un biyokimyasal etkilerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda, ağırlıkları 1300-2150 gr arasında değişen 6-8 haftalık, cinsiyetleri dikkate alınmayan ve spesifik patojen taşımayan 24 adet New Zealand türü beyaz tavşan kullanıldı. Üç denek grubu oluşturuldu: 1. Kontrol grubu (n=7): 14 gün süreyle standart tavşan yemi ile beslendiler. 2. Kontinü TPN grubu (n=8): 14 gün süreyle kontinü TPN uygulandı. 3. Siklik TPN grubu (n=9): Bu gruba 14 gün süreyle, günde 4 eşit doza bölünerek siklik TPN uygulandı. TPN gruplarına, İdiniğimizde de uygulanmakta olan üçü bir arada tekniğiyle hazırlanmış TPN solüsyonu verildi. Kontinü infuzyon, denekler özel bir kafeste stabilize edildikten sonra gerçekleştirildi. Her iki çalışma grubunda da infuzyonlar esnasmda bir komplikasyonla karşılaşılmadı. Başlangıç, 3, 7, 10, ve H.günlerde kan, çalışma boyunca her gün idrar örnekleri alınarak biyokimyasal analizler yapıldı. Çalışmanın sonunda denekler yüksek doz pentobarbital infuzyonu ile sakrifiye edildiler. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, kilo alımının çalışma gruplarında yetersiz olduğu görüldü. Biyokimyasal parametrelerin bütünüyle değerlendirilmesi sonucu, kontrol grubuna göre her iki çalışma grubunda da patolojik sonuçlar ortaya çıkmıştır. Fakat, TPN gruplarmm biyokimyasal parametrelere göre birbirlerine üstünlüğü gösterilememiştir. Sonuç olarak, TPN uygulanım tekniklerinin lehine veya aleyhine sonuçlarının gösterilememiş olması dolayısıyla, uygulanıma klinik şartlarına, klinisyenin deneyimine ve hastanın özel durumuna bağlı olarak seçilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6616
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088635.pdf
  Until 2099-12-31
2.04 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons