Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6613
Başlık: Baş-boyun malignitelerinde p53 gen ekspresyonunun klinikopatolojik parametreler ile ilişkisi
Diğer Başlıklar: Relationship of p53 gene expression with clinicopathological parameters in head and neck malignancies
Yazarlar: Ertürk, Ayşegül
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Genler-P53
Onkojenler
Genes-P53
Kafa ve boyun neoplazmları
Head and neck neoplasms
Oncogenes
Yayın Tarihi: 1998
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Ertürk, A. (1998). Baş-boyun malignitelerinde p53 gen ekspresyonunun klinikopatolojik parametreler ile ilişkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Karsinogeneziste tümör baskılayıcı genlerin rolü konusunda son dönemde pek çok çalışma yapılmıştır. p53 tümör baskılayıcı gen de bu araştırmalara sıklıkla konu olmuştur. Bu çalışmanın ana amacı p53 tümör baskılayıcı geninin baş-boyun tümörlü hastalarda anamnestik, klinik ve patolojik parametreler ile ilişkisini araştırmak ve bu genin tanısal ve tedaviyi yönlendirici değerini ortaya koymaktır. Bu amaçla baş-boyun yassı epitel hücre karsinomlu hastalarda operasyon spesimenleri, immünolıistokimyasal yöntemle monoklonal mouse antihuman p53 proteini ile boyanmıştır ve ışık mikroskobu altmda değerlendirilmiştir. Sonuçta, p53 tümör baskılayıcı geninin hastanın anamnestik, klinik ve patolojik parametrelerinden bağmısız belirteç olduğu ortaya konmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6613
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
088602.pdf
  A kadar 2099-12-31
5.54 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons