Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6613
Title: Baş-boyun malignitelerinde p53 gen ekspresyonunun klinikopatolojik parametreler ile ilişkisi
Other Titles: Relationship of p53 gene expression with clinicopathological parameters in head and neck malignancies
Authors: Ertürk, Ayşegül
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı.
Keywords: Genler-P53
Onkojenler
Genes-P53
Kafa ve boyun neoplazmları
Head and neck neoplasms
Oncogenes
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ertürk, A. (1998). Baş-boyun malignitelerinde p53 gen ekspresyonunun klinikopatolojik parametreler ile ilişkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Karsinogeneziste tümör baskılayıcı genlerin rolü konusunda son dönemde pek çok çalışma yapılmıştır. p53 tümör baskılayıcı gen de bu araştırmalara sıklıkla konu olmuştur. Bu çalışmanın ana amacı p53 tümör baskılayıcı geninin baş-boyun tümörlü hastalarda anamnestik, klinik ve patolojik parametreler ile ilişkisini araştırmak ve bu genin tanısal ve tedaviyi yönlendirici değerini ortaya koymaktır. Bu amaçla baş-boyun yassı epitel hücre karsinomlu hastalarda operasyon spesimenleri, immünolıistokimyasal yöntemle monoklonal mouse antihuman p53 proteini ile boyanmıştır ve ışık mikroskobu altmda değerlendirilmiştir. Sonuçta, p53 tümör baskılayıcı geninin hastanın anamnestik, klinik ve patolojik parametrelerinden bağmısız belirteç olduğu ortaya konmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6613
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088602.pdf
  Until 2099-12-31
5.54 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons