Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6606
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDere, Egemen-
dc.contributor.authorAztopal, Nazlıhan-
dc.date.accessioned2020-01-22T08:44:42Z-
dc.date.available2020-01-22T08:44:42Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationAztopal, N. (2013). Pelargonium quercetorum Agnew. metanol ekstraktının akciğer kanseri hücre soyları üzerine sitotoksik aktivitesinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6606-
dc.description.abstractAkciğer kanseri halen çok ciddi bir sağlık sorunudur ve tedavisinde kullanılan yeni kemoterapi rejimlerine rağmen tam bir başarı sağlanamamıştır. Bu nedenle, akciğer kanseri hastalarında kullanılabilecek yeni tedavi yaklaşımları gerekmektedir. Bu çalışma, Pelargonium quercetorum ekstraktının akciğer kanseri hücreleri üzerindeki anti-kanser etkisini belirlemeye yöneliktir. Bu amaçla ilk basamak olan in vitro sitotoksisiteyi belirlemede kullanılan MTT ve ATP canlılık testlerinden faydalanılmıştır. Pelargonium quercetorum ekstraktının hücreler üzerindeki sitotoksik etkilerinden sorumlu hücre ölümü (apoptozis/nekrozis) mekanizmasının belirlenmesi amacıyla M30 ve M65-antijen yöntemi kullanılmıştır. Hücrelerde apoptozis varlığı Anneksin-V ve Hoechst 33342 boyama yöntemleri ile floresan mikroskopta görüntülenerek gösterilmiştir. Ayrıca Western blot yöntemiyle de sonuçlar desteklenmiştir. Sonuç olarak, Pelargonium quercetorum ekstraktının hücrelerde sekonder nekrozis/geç apoptozisi indükleyerek sitotoksik etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Ekstraktın kanser tedavisinde tamamlayıcı bir yaklaşım olarak kullanılabileceği öngörüsüyle ileri analizleri yapılarak etken maddenin araştırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractLung cancer is still a very significant health problem and there is not enough success in its treatment despite new chemotherapy regimens. Therefore, novel treatment approaches are required for better management for lung cancer patients. The aim of this study is to determine the anticancer activity of Pelargonium quercetorum extract on lung cancer cell lines. For this purpose, MTT and ATP cell viability tests are utilized to determine in vitro cytotoxicity. M30 and M65-antigen methods are used to determine the cell death mechanism (apoptosis/necrosis) of cytotoxic effects of Pelargonium quercetorum extract on cells. Presence of apoptosis is demonstrated by Annexin-V and Hoechst 33342 staining methods with flurescence microscope. Furthermore, results are supported with Western blot method. In conclusion, it has been determined that Pelargonium quercetorum extract has an cytotoxic effect on cells and inducing secondary necrosis/ late stage of apoptosis. In conclusion there is need for further analyses to determine the active ingredient and the prediction of usage of extract as a complementary approach in the treatment of cancer.en_US
dc.format.extentIX, 85 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectPelargonium quercetorumtr_TR
dc.subjectAkciğer kanseritr_TR
dc.subjectSitotoksisitetr_TR
dc.subjectApoptozistr_TR
dc.subjectLung canceren_US
dc.subjectCytotoxicityen_US
dc.subjectApoptosisen_US
dc.titlePelargonium quercetorum Agnew. metanol ekstraktının akciğer kanseri hücre soyları üzerine sitotoksik aktivitesinin araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of cytotoxic effect of methanol extract of Pelargonium quercetorum Agnew. against lung cancer cell linesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.tr_TR
dc.relation.bapUAP(F)-2012/17tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
343167.pdf2.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons