Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6595
Title: Yanık yarası iyileşmesinde koenzim Q 10'un etkisi
Other Titles: Effect of coenzyme Q10 on burn wound healing
Authors: Özbek, Serhat
Şimşek, Muhammed Eren
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Koenzim Q₁₀
Yanık yarası
Anjiogenez
Coenzyme Q₁₀
Burn wound
Angiogenesis
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şimşek, M. E. (2013). Yanık yarası iyileşmesinde koenzim Q 10'un etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Organizmanın farklı etyolojik faktörler tarafından hasarlanması yara olarak tanımlanır. Yanık, cilt ya da katmanlarının ateş, buhar, sıcak sıvılar, katı sıcak maddeler, vs ile hasarlanması sonucu oluşan bir yara çeşididir. Temas süresi ve şiddetine bağlı olarak hasar farklı derinlik ve genişlikte görülür. Yanık yaralanmasından sonra, nötrofillerin aktivasyonu ile serbest radikaller salınır ve dokuya zarar verir. Koenzim Q10 (CoQ10) endojen olarak sentezlenen bir antioksidan moleküldür. CoQ10'un etkileri arasında, lipit, protein ve DNA peroksidasyonunu önlemek, nitrik oksit salınımı sitümüle ederek endotel disfonksiyonunu engellemek, mitokondride solunum zincirinde görev almak, LDL gibi lipoproteinleri oksidasyondan koruyarak antiaterosklerotik etki göstermek, anti-inflamatuar etki göstermek bulunmaktadır. Bu çalışmada, local ve sistemik CoQ10'un antioksidan etkisi termal yanık yaralanması olan 32 erişkin Spraque Dawley cinsi sıçanda araştırıldı. 2 haftalık süre sonunda örnekler anjiogenez, inflamatuar hücreler ve granulasyon dokusu açısından histolojik olarak değerlendirildi.Tek anlamlı etki, sistemik kullanımda görülen fakat lokal kullanımda görülmeyen anjiogenez artışıydı.Anjiogenez, yara iyileşmesi için ve aynı zamanda cerrahi operasyonların sonuçlarının başarılı olması açısından önemlidir. Yanık yarası tedavisinde çoğu lokal olarak kullanılan birçok medikal ajan vardır. Sistemik kullanılan ajanlar sınırlı sayıdadır. Bu çalışmanın sonuçları sistemik CoQ10 kullanımının yanık yarası tedavisinde iyi bir seçenek olabileceğini desteklemektedir.
Injury of an organism with different etiologic factors is defined as a wound. Burn is a type of wound which occurs with damage to the skin or its layers with flame, steam, hot liquids, hot solid objects, etc. According to duration of exposure and severity, damage is seen in different depth and width. After burn injury, with the activation of neutrophils, free radicals are released, those damage the tissues. Coenzyme Q10 (CoQ10) is an endogenously synthesized antioxidant molecule. CoQ10 s effects consists of prevention of lipids, proteins and DNA from peroxidation, counteraction of endothelial dysfunction via stimulating endothelial release of nitric oxide, electron transport in mitochondria, protection of lipoproteins such as LDL with anti-atherosclerotic property, and acting as an anti-inflammatory molecule.In this study, antioxidant effect of local and systemic CoQ10 was investigated on thermal burn injury in 32 adult Spraque Dawley rats. At the end of 2 weeks samples were examined histologically for angiogenesis, inflammatory cells and granulation tissue.The only significant effect was an increase in angiogenesis with systemic use, but not with local use of CoQ10.Angiogenesis is important for wound healing and also for success of surgical procedure results. Many medical agents are used in burn wound treatment, of which most are for local use and there are few for systemic use. The results of this study suggest that systemic use of CoQ10 may be good in supportive therapy in burn wound treatment.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6595
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
324417.pdf1.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons