Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6594
Title: Yalın altı sigma ve sürekli süreç iyileştirme üzerine bir uygulama
Other Titles: An application about lean si̇x sigma and continous improvement process
Authors: Bayram, Nuran
Akdamar, Emrah
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/İstatistik Bilim Dalı.
Keywords: Altı sigma
Yalın düşünce
Sürekli süreç iyileştirme
Six sigma
Lean thinking
Continuous improvement process
Issue Date: 5-Jun-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akdamar, E. (2014). Yalın altı sigma ve sürekli süreç iyileştirme üzerine bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, son yıllarda özellikle yoğun rekabet halindeki işletmelerce uygulanan birer yönetim anlayışı olan, Altı Sigma yaklaşımı ve Yalın düşünce yaklaşımı ele alınmış, her iki yaklaşımın eksik yönlerinin giderilerek birarada kullanılması üzerine kurulu, ideal bir yönetim sistemi sunan Yalın Altı Sigma yöntemi incelenmiştir. Geniş bir rekabet ağına sahip olan otomotiv yansanayi sektörü üzerinde durulmuş ve uygulama çalışması otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren bir A firmasında yapılmıştır.Yalın altı sigma teknikleri ve sürekli süreç iyileştirme anlayışıyla, şirket karlılığı ve müşteri beklentileri doğrultusunda; verimlilik, ıskarta ve rötuş oranları üzerinde önemli iyileştirmeler kaydedilmiş, israflar azaltılmış, süreçler daha hızlı çalışır hale getirilmiş ve bir sonraki iyileştirmeler için projeler üretilmeye başlanmıştır. İstatistiksel analizler için Minitab 14 paket program kullanılmıştır.
In this study, The Six Sigma approach and Lean Thinking has been discussed as they are management approaches implemented by businesses in intense competition. Both approaches have gaps therefore, these approaches are used together which, form the ideal management system known as The Lean Six Sigma. This study has taken place at A company which, is in the automotive subsidiary industry that has a network of competition. The techniques of The Lean Six Sigma with its continuous improvement process understanding, business profit, customer expectations has recorded important improvements on the ratio of waste and refined products. Wastage has been reduced, the process has accelerated and projects have been developed for further developments. The Minitab 14 package program has been used to analyses the statistics.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6594
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
363766.pdf11.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons