Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6593
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKarabıyık, Lale Erdem-
dc.contributor.authorUlga, Aslı-
dc.date.accessioned2020-01-22T08:16:25Z-
dc.date.available2020-01-22T08:16:25Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.citationUlga, A. (2003). Özel emeklilik fonları ve sermaye piyasasına fon aktarımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6593-
dc.description.abstractYüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın konusu, "Özel emeklilik Fonları ve Sermaye Piyasasına Fon Aktarımı" dır. Amacı, ülkemizde yeni yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu çerçevesinde, dünyadaki uygulamalardan da örnekler vererek, özel emeklilik sisteminin ana hatlarıyla tanıtılması ve özel emeklilik fonlarının sermaye piyasası ve ekonomi üzerinde yapacağı olumlu etkilerin açıklanmaya çalışılmasıdır. Özel emeklilik fonlarının yürürlüğe girmesi kişisel hesaplar yoluyla yapılacak çok büyük meblağlarda yatırım ile ulusal tasarrufların artmasına öncülük edecektir. Dolayısıyla bu yatırımlar ulusal yatırımları, verimliliği ve iş olanaklarını, sonuç olarak ekonomik büyümeyi arttıracaktır. Buna ilave olarak emeklilik fonları gelir dağılımı, yatırım ve tasarruf fonksiyonları açısından da önemli bir faktördür. Özel emeklilik fonlarının ve diğer kurumsal yatırımcıların gelişimi, sermaye piyasasının yapısı üzerinde geniş bir etkiye sahiptir. Fakat, emeklilik fonlarının sermaye piyasalarının gelişimi üzerindeki etkisi, ülkeden ülkeye çeşitlilik göstermektedir. Bunun yanında toplanan fonlarla yatırım yapılması da çok önemlidir. Özel emeklilik fonları kurumsal sermayenin en büyük ve en hızlı gelişen bölümünü temsil etmektedir. Bu nedenle ülkemiz açısından bu fırsatın iyi değerlendirilmesi ve sistemin sağlıklı işlemesi için gereken tüm ayarlamaların, diğer ülkelerin tecrübelerinde de yararlanarak, yapılması gereklidir. Doç.Dr. Lale Erdem Karabıyık' ın danışmanlığım yaptığı, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü adına yürütülen bu tez Aslı Ulga tarafından Bursa' da yapılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe subject of this master thesis is " Private Pension Funds and Transfer of Funds to The Capital Market". The aim of the thesis is to introduce private pension system in the light of the law abaut private pension saving and investment system and examples from other countries practices. It also aims to explain private funds's positive influence on the economy and capital markets. When the private pension funds become valid, it would lead to an increase in national saving, with great amount of money invested trough individual accounts every year. Those investments, in turn, would substantially increase national investment, productivity, wages, jobs, and overall economic growth. In addition to this, pension funds are an important factor in income distribution and saving investment function. The development of pension funds and other institutional investors has had a broader effect on capital market structure. But the impact of pension funds on the development of capital markets varies from country to country. Beside this the way funds are invested is crucial. If they are used as captive source of funds for goverments, beneficial effects may be lost. Pension funds represent the laergest and fastest - growing sagment of institutional capital.en_US
dc.format.extentXI, 179 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectEmekliliktr_TR
dc.subjectFontr_TR
dc.subjectSosyal güvenliktr_TR
dc.subjectSermaye piyasasıtr_TR
dc.subjectYatırımtr_TR
dc.subjectTasarruftr_TR
dc.subjectRetirementen_US
dc.subjectFunden_US
dc.subjectSocial securityen_US
dc.subjectCapital marketen_US
dc.subjectInvestmenten_US
dc.subjectSavingen_US
dc.titleÖzel emeklilik fonları ve sermaye piyasasına fon aktarımıtr_TR
dc.title.alternativePrivate pension funds and transfer of funds to the capital marketen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi /Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe Finansman Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
127936.pdf
  Until 2099-12-31
8.65 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons