Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6593
Title: Özel emeklilik fonları ve sermaye piyasasına fon aktarımı
Other Titles: Private pension funds and transfer of funds to the capital market
Authors: Karabıyık, Lale Erdem
Ulga, Aslı
Uludağ Üniversitesi /Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe Finansman Bilim Dalı.
Keywords: Emeklilik
Fon
Sosyal güvenlik
Sermaye piyasası
Yatırım
Tasarruf
Retirement
Fund
Social security
Capital market
Investment
Saving
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ulga, A. (2003). Özel emeklilik fonları ve sermaye piyasasına fon aktarımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın konusu, "Özel emeklilik Fonları ve Sermaye Piyasasına Fon Aktarımı" dır. Amacı, ülkemizde yeni yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu çerçevesinde, dünyadaki uygulamalardan da örnekler vererek, özel emeklilik sisteminin ana hatlarıyla tanıtılması ve özel emeklilik fonlarının sermaye piyasası ve ekonomi üzerinde yapacağı olumlu etkilerin açıklanmaya çalışılmasıdır. Özel emeklilik fonlarının yürürlüğe girmesi kişisel hesaplar yoluyla yapılacak çok büyük meblağlarda yatırım ile ulusal tasarrufların artmasına öncülük edecektir. Dolayısıyla bu yatırımlar ulusal yatırımları, verimliliği ve iş olanaklarını, sonuç olarak ekonomik büyümeyi arttıracaktır. Buna ilave olarak emeklilik fonları gelir dağılımı, yatırım ve tasarruf fonksiyonları açısından da önemli bir faktördür. Özel emeklilik fonlarının ve diğer kurumsal yatırımcıların gelişimi, sermaye piyasasının yapısı üzerinde geniş bir etkiye sahiptir. Fakat, emeklilik fonlarının sermaye piyasalarının gelişimi üzerindeki etkisi, ülkeden ülkeye çeşitlilik göstermektedir. Bunun yanında toplanan fonlarla yatırım yapılması da çok önemlidir. Özel emeklilik fonları kurumsal sermayenin en büyük ve en hızlı gelişen bölümünü temsil etmektedir. Bu nedenle ülkemiz açısından bu fırsatın iyi değerlendirilmesi ve sistemin sağlıklı işlemesi için gereken tüm ayarlamaların, diğer ülkelerin tecrübelerinde de yararlanarak, yapılması gereklidir. Doç.Dr. Lale Erdem Karabıyık' ın danışmanlığım yaptığı, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü adına yürütülen bu tez Aslı Ulga tarafından Bursa' da yapılmıştır.
The subject of this master thesis is " Private Pension Funds and Transfer of Funds to The Capital Market". The aim of the thesis is to introduce private pension system in the light of the law abaut private pension saving and investment system and examples from other countries practices. It also aims to explain private funds's positive influence on the economy and capital markets. When the private pension funds become valid, it would lead to an increase in national saving, with great amount of money invested trough individual accounts every year. Those investments, in turn, would substantially increase national investment, productivity, wages, jobs, and overall economic growth. In addition to this, pension funds are an important factor in income distribution and saving investment function. The development of pension funds and other institutional investors has had a broader effect on capital market structure. But the impact of pension funds on the development of capital markets varies from country to country. Beside this the way funds are invested is crucial. If they are used as captive source of funds for goverments, beneficial effects may be lost. Pension funds represent the laergest and fastest - growing sagment of institutional capital.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6593
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
127936.pdf
  Until 2099-12-31
8.65 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons