Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6591
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDoğan, Mehmet-
dc.date.accessioned2020-01-22T08:13:17Z-
dc.date.available2020-01-22T08:13:17Z-
dc.date.issued1996-
dc.identifier.citationDoğan, M. (1996). Kalça osteoartritinin tedavisinde hidroterapi uygulamasının yeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6591-
dc.description.abstractOsteoartrit, etiyolojisi bilinmeyen, eklem kartilajını, subkondral kemiği, sinovyal ve periartiküler yapılan etkileyen, eklemlerin en sık görülen hastalıklanndan biridir.^î>2) Tanısı öncelikle semptomlara ve radyolojik bulgulara dayanır.(i) OA romatizmal hastalıklar arasında, en fazla işgünü kaybına yol açan hastalıklardan biridir. (2,4> OA en sık diz eklemini tutar. Kalça tutulumu ise ikinci sırada yer almaktadır. Ancak kalça OA'inde saptanan semptom ve bulgular diz OA'ine oranla daha sık ve daha önemlidir.(2) OA tedavisinde bazı yöntemler denenmekle birlikte, temel amacın semptomlann giderilmesi olduğu vurgulanmaktadır.^) Yaptığımız kaynak taramasında kalça OA'inin tedavisinde, hidroterapinin yatan hastalarda kullanımı hakkında kontrollü çalışmalara rastlamadık. Bu noktadan hareketle, hidroterapi ile kalça OA'inin semptom ve bulgularında bir değişiklik olup olmadığım ve bu yöntemin evde uygulanan egzersiz programına üstünlüğü olup olmadığını araştırmayı amaçladık. Çalışmamızı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı’na bağlı Atatürk Rehabilitasyon Merkezi Kükürtlü Kaplıcalarında tedavi gören, kalça OA tanısı konmuş 49 hasta üzerinde yaptık. Hastalar, rastgele olarak iki gruba ayrıldı. 1. gruptaki 31 hasta, hastanaye yatırılarak 3 hafta süreyle Hidroterapi +Egzersiz + parasetamol tedavisine alındı. 2. gruptaki kontrol grubu olarak alman 18 hasta ise egzersiz + parasetamol tedavisine alındı. Tüm hastalar 6 hafta boyunca izlendi ve tedavi öncesi, 10. gün, 20. gün ve 40. gün sonunda olmak üzere toplam dört kez değerlendirildiler. Çalışmada kullanılan parametreler; Ağn (5 nokta skalasına göre istirahatte olan ağrı, ayakta durmakla olan ağn, hareketle olan ağn, gece ağnsı), sabah tutukluğu, duyarlılık (algometre ile ölçme, ritchie artiküler indeksi), eklem hareket açıklıklannın gonyometrik ölçümü, inter malleoler aralığın ölçümü, 30 m. yürüyebilme süresi, 20 basamak merdiven inip çıkabilme süresi, 10 kez sandalyeye oturup kalkabilme süresi, kalça kuşağı kaslara uygulanan kas testi, gece ağndan dolayı uykudan uyanma sayısı, fonksiyonel indeks (W0MAC kriterleri), steinbrocker fonksiyonel indeksi, hastalık şiddetinin global değerlendirilmesi (doktor tarafından ve hasta tarafından) idi. 40 günlük periyod sonunda her iki grupta da kas güçlerinin değerlendirilmesinde tedavi öncesine oranla ileri derecede belirgin düzelme saptandı.Bu sonuca dayanarak gerek hastanede ve gerekse evde, iyi planlanan ve düzenli olarak yapılan egzersizler ile kas gücünde istenen gelişmenin sağlanabileceğini söyleyebiliriz. Çalışmada kullanılan diğer parametrelerde ise 1. grupta ileri derecede belirgin gelişmeler elde edildi. 2. grupta ise anlamlı gelişmeler saptanamadı. Sonuç olarak; Hidroterapi uygulamasının, dejeneratif eklem hastalıklarının tedavisinde kullanılabilecek tedavi seçeneklerinden biri olabileceğini vurgulayabiliriz.tr_TR
dc.format.extent75 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectFiziksel tıp ve rehabilitasyontr_TR
dc.subjectPhysical medicine and rehabilitationen_US
dc.subjectHidroterapitr_TR
dc.subjectHydrotherapyen_US
dc.subjectKalça eklemitr_TR
dc.subjectHip jointen_US
dc.subjectOsteoartrit-kalçatr_TR
dc.subjectOsteoarthritis-hipen_US
dc.titleKalça osteoartritinin tedavisinde hidroterapi uygulamasının yeritr_TR
dc.title.alternativeThe place of hydrotherapy in the treatment of hip osteoarthritisen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
048892.pdf
  Until 2099-12-31
4.03 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons