Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6591
Başlık: Kalça osteoartritinin tedavisinde hidroterapi uygulamasının yeri
Diğer Başlıklar: The place of hydrotherapy in the treatment of hip osteoarthritis
Yazarlar: Doğan, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon
Physical medicine and rehabilitation
Hidroterapi
Hydrotherapy
Kalça eklemi
Hip joint
Osteoartrit-kalça
Osteoarthritis-hip
Yayın Tarihi: 1996
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Doğan, M. (1996). Kalça osteoartritinin tedavisinde hidroterapi uygulamasının yeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Osteoartrit, etiyolojisi bilinmeyen, eklem kartilajını, subkondral kemiği, sinovyal ve periartiküler yapılan etkileyen, eklemlerin en sık görülen hastalıklanndan biridir.^î>2) Tanısı öncelikle semptomlara ve radyolojik bulgulara dayanır.(i) OA romatizmal hastalıklar arasında, en fazla işgünü kaybına yol açan hastalıklardan biridir. (2,4> OA en sık diz eklemini tutar. Kalça tutulumu ise ikinci sırada yer almaktadır. Ancak kalça OA'inde saptanan semptom ve bulgular diz OA'ine oranla daha sık ve daha önemlidir.(2) OA tedavisinde bazı yöntemler denenmekle birlikte, temel amacın semptomlann giderilmesi olduğu vurgulanmaktadır.^) Yaptığımız kaynak taramasında kalça OA'inin tedavisinde, hidroterapinin yatan hastalarda kullanımı hakkında kontrollü çalışmalara rastlamadık. Bu noktadan hareketle, hidroterapi ile kalça OA'inin semptom ve bulgularında bir değişiklik olup olmadığım ve bu yöntemin evde uygulanan egzersiz programına üstünlüğü olup olmadığını araştırmayı amaçladık. Çalışmamızı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı’na bağlı Atatürk Rehabilitasyon Merkezi Kükürtlü Kaplıcalarında tedavi gören, kalça OA tanısı konmuş 49 hasta üzerinde yaptık. Hastalar, rastgele olarak iki gruba ayrıldı. 1. gruptaki 31 hasta, hastanaye yatırılarak 3 hafta süreyle Hidroterapi +Egzersiz + parasetamol tedavisine alındı. 2. gruptaki kontrol grubu olarak alman 18 hasta ise egzersiz + parasetamol tedavisine alındı. Tüm hastalar 6 hafta boyunca izlendi ve tedavi öncesi, 10. gün, 20. gün ve 40. gün sonunda olmak üzere toplam dört kez değerlendirildiler. Çalışmada kullanılan parametreler; Ağn (5 nokta skalasına göre istirahatte olan ağrı, ayakta durmakla olan ağn, hareketle olan ağn, gece ağnsı), sabah tutukluğu, duyarlılık (algometre ile ölçme, ritchie artiküler indeksi), eklem hareket açıklıklannın gonyometrik ölçümü, inter malleoler aralığın ölçümü, 30 m. yürüyebilme süresi, 20 basamak merdiven inip çıkabilme süresi, 10 kez sandalyeye oturup kalkabilme süresi, kalça kuşağı kaslara uygulanan kas testi, gece ağndan dolayı uykudan uyanma sayısı, fonksiyonel indeks (W0MAC kriterleri), steinbrocker fonksiyonel indeksi, hastalık şiddetinin global değerlendirilmesi (doktor tarafından ve hasta tarafından) idi. 40 günlük periyod sonunda her iki grupta da kas güçlerinin değerlendirilmesinde tedavi öncesine oranla ileri derecede belirgin düzelme saptandı.Bu sonuca dayanarak gerek hastanede ve gerekse evde, iyi planlanan ve düzenli olarak yapılan egzersizler ile kas gücünde istenen gelişmenin sağlanabileceğini söyleyebiliriz. Çalışmada kullanılan diğer parametrelerde ise 1. grupta ileri derecede belirgin gelişmeler elde edildi. 2. grupta ise anlamlı gelişmeler saptanamadı. Sonuç olarak; Hidroterapi uygulamasının, dejeneratif eklem hastalıklarının tedavisinde kullanılabilecek tedavi seçeneklerinden biri olabileceğini vurgulayabiliriz.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6591
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
048892.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.03 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons