Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6590
Title: Değişik dikiş tekniklerinin tendon vaskülarizasyonuna etkileri
Other Titles: Effects of different sewing techniques on tendon vascularization
Authors: Kaya, Ahmet Duran
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Tendon yaralanmaları
Tendon injuries
Tendonlar
Tendons
Vasküler cerrahi uygulamaları
Vascular surgical procedures
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaya, A. D. (1996). Değişik dikiş tekniklerinin tendon vaskülarizasyonuna etkileri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada Bunnell, Modifıye Kessler ve basit tendon dikiş tekniklerinin, intratendinöz mikrosirkülasyon üzerine etkilerinin incelenmesi amacıyla 40 adet tavşanın aşil tendonlarında çalışıldı. Kontrol grubundaki tavşanların alt ekstremiteleri özel boyama yöntemi ile tendon içindeki mikro damarlar boyanacak şekilde boyandı. Diğer grup tavşanlarda aşil tendonlarında tam keşi oluşturulduktan sonra Bunnell, Modifıye Kessler ve basit tendon dikiş tekniğine göre tendonlar onarıldı. Sonra alt ekstremiteler özel boyama yöntemi ile boyandı. Sağ alt ekstremitedeki aşil tendoları Modiffye Spalteholz tekniğine göre şeffaflaştırıldıktan sonra, mikroskopta direkt olarak incelendi. Sol alt ekstremitedeki aşil tendonları özel boyamayı takiben histolojik olarak incelendi. İnceleme sonucunda basit tendon dikiş tekniği uygulanan tendonlardaki avasküler tendon segmenti uzunluk ortalaması 2.1 mm olarak bulunurken, bu uzunluk Modifıye Kessler dikiş tekniğinde 5.6 mm ve Bunnell tendon dikiş tekniğinde ortalama 12.9 mm olarak bulundu. Bu değerlerin histolojik bulgularla uyumlu olduğu gözlendi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6590
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
048898.pdf
  Until 2099-12-31
8.43 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons