Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6585
Title: İşletmelerin tüketiciyi korumaya yönelik politikaları: Avrupa Topluluğu ve Türkiye örneği
Other Titles: The policy of business towards the protection of consumers: The example of European Community and Turkey
Authors: Tokol, Tuncer
Duman, R. Gürol
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Üretim Pazarlama Bilim Dalı.
Keywords: Avrupa Topluluğu
Tüketiciler
Tüketicinin korunması
Türkiye
İşletmeler
European Community
Consumers
Consumer protection
Turkey
Businesses
Issue Date: 1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Duman, R. G. (1997). İşletmelerin tüketiciyi korumaya yönelik politikaları: Avrupa Topluluğu ve Türkiye örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu tezin amacı, tüketicilerin korunması hakkında genel bilgiler vermek ve ülkemiz ile Avrupa Birliği ülkeleri bünyesinde uygulanan tüketici politikalarını açıklamaktır. Tez, beş ana bölümden oluşmakta olup, her bir bölümün kapsadığı konular şu şekilde özetlenebilir : Birinci bölümde, tüketicinin korunmasının niteliği hakkında, kısa ve öz bir şekilde açıklama yapılmıştır. Özellikle tüketicinin korunmasının kavramsal ve nedensel yapısı ile ilgili değerlendirmelere bu bölümde yer verilmiştir. ikinci bölümde, Avrupa Birliği'nde tüketicinin korunmasına yönelik açıklamalar yapılmış, bu konu ile ilgili araştırmalar ve yorumlar, sistematik bir şekilde ifade edilmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölümde, Avrupa Birliği'nde tüketicilerin korunması konusunda uygulanan politikalara yer verilmiş ve bu politikaların gerek ürün gerekse uygulanış bakımından açıklaması yapılmıştır. Dördüncü bölümde, Türkiye'de tüketicinin korunmasının ne gibi anlamlar taşıdığı ve Türkiye'de bu hareket ile ilgili ne gibi çalışmalar yapıldığı konularına değinilmiştir. Beşinci bölümde ise, dayanıklı tüketim malları ve beyaz eşya üreticisi işletmelere ve Bursa ili içerisinde faaliyet gösteren dayanıklı tüketim mallan ve beyaz eşya bayilerine uygulanan anket çalışmalarının sonuçlarına ve yorumlarına yer verilmiştir.
The scopes of this study were presented general information about consumer protection and described to adaptation of consumer policies in our country and the European Union. This study consists five main chapters that could be summerized as follows; In the first chapter; there were giving some information about characteristics of consumer protection. Especially there were evaluated of conceptual and causal structures of consumer protection. In the second chapter; there were some explanation about consumer protection in European Union and trying to described some researches and interpretations about this subject. In the third chapter; there were some policies that adopted in the European Union about consumer protection and explained these policies from the point of view both products and application. In the fourth chapter; there were explained the means of consumer protection in Turkey and what has been doing about this action. In the fifth chapter; there were evaluated and interpreted that applied on licensed retailer of enduring consumption goods and white goods in the Bursa province and some manufacturer of that goods.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6585
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
062761.pdf
  Until 2099-12-31
13.77 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons