Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6583
Başlık: Sigara içiminin göz içi basıncına erken dönemdeki etkisi
Diğer Başlıklar: The early effect of smoking on intraocular pressure
Yazarlar: Gelişken, Faik
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Sigara içme
Smoking
İntraoküler basınç
Intraocular pressure
Yayın Tarihi: 1990
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Gelişken, F. (1990). Sigara içiminin göz içi basıncına erken dönemdeki etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hast.Ana Bilim Dalı'na sigara içiminin Göz îçi Basıncına (GİB) erken dönem de etkisini araştırmak amacıyla kontrollü, prospektif bir çalışma yürütülmüştür. Çalışma için üniversite öğrenci ve çalışanlarından 3 gönüllü grubu oluşturulmuştur. Bu üç grupta sırasıyla sigara içmeyenler, sigara içmeyen kontrol olguları ve sigara (1 paket/gün) içenler bulunuyordu, "l.ve 3, gruba 1`er adet aynı marka sigaranın içirildiği çalışmanın sonun da sigara içmeyen grubun her iki cinsinde de sigara içimini izleyen 5. dakikada GİB'de anlamlı bir yükseklik saptanmış tır. Tiryakilerde nikotine karşı tolerans gelişmesi özelli ğinden dolayı sigara içimini izleyen erken dönemde GÎB`de an lamlı değişiklik saptanmamıştır. 1. gruptaki bu değişim 2- ve 3. grupla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Konu farmakolojik ve etkide bulunabilecek diğer faktörler yönünden incelenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6583
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
013482.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.7 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons