Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6583
Title: Sigara içiminin göz içi basıncına erken dönemdeki etkisi
Other Titles: The early effect of smoking on intraocular pressure
Authors: Gelişken, Faik
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Sigara içme
Smoking
İntraoküler basınç
Intraocular pressure
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gelişken, F. (1990). Sigara içiminin göz içi basıncına erken dönemdeki etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hast.Ana Bilim Dalı'na sigara içiminin Göz îçi Basıncına (GİB) erken dönem de etkisini araştırmak amacıyla kontrollü, prospektif bir çalışma yürütülmüştür. Çalışma için üniversite öğrenci ve çalışanlarından 3 gönüllü grubu oluşturulmuştur. Bu üç grupta sırasıyla sigara içmeyenler, sigara içmeyen kontrol olguları ve sigara (1 paket/gün) içenler bulunuyordu, "l.ve 3, gruba 1`er adet aynı marka sigaranın içirildiği çalışmanın sonun da sigara içmeyen grubun her iki cinsinde de sigara içimini izleyen 5. dakikada GİB'de anlamlı bir yükseklik saptanmış tır. Tiryakilerde nikotine karşı tolerans gelişmesi özelli ğinden dolayı sigara içimini izleyen erken dönemde GÎB`de an lamlı değişiklik saptanmamıştır. 1. gruptaki bu değişim 2- ve 3. grupla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Konu farmakolojik ve etkide bulunabilecek diğer faktörler yönünden incelenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6583
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
013482.pdf
  Until 2099-12-31
1.7 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons