Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6578
Title: Eldeki fleksör tendon yaralanmalarının onarım sonrası rehabilitasyonu
Other Titles: Rehabilitation of flexor tendon injuries in the hand after repair
Authors: Özbek, Lale
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
Keywords: El yaralanmaları
Hand injuries
Rehabilitasyon
Rehabilitation
Tendon yaralanmaları
Tendon injuries
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özbek, L. (1996). Eldeki fleksör tendon yaralanmalarının onarım sonrası rehabilitasyonu. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada tendon yaralanmalarının postoperatif rehabilitasyonunda ultrason ve interferansiyel akım uygulamasının birbirlerine ve sadece egzersiz uygulamasına üstünlüğünü araştırdık. Aynı zamanda gruplar içinde erken mobilizasyon ve uzun süreli immobilizasyon alt grupları oluşturarak bu iki yöntemi birbirleriyle karşılaştırdık. Haziran 1994- Ağustos 1995 tarihleri arasında U.Ü.T.F Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı' na bağlı El Cerrahisi Bilim Dalı'nda öpere edilip, operasyon sonrası rehabilitasyon amacıyla U.Ü.T.F. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine başvuran 25 hastaya ait 45 fleksör tendon tedavi öncesi ve sonrası değerlendirildi. Hastalar üç gruba ayrıldı. Birinci gruba girdap banyosu, egzersiz ve ultrason; ikinci gruba, girdap banyosu, egzersiz ve interferansiyel akım ile stimülasyon, üçüncü gruba sadece girdap banyosu ve egzersiz uygulandı. Her grupta, onarım sonrası erken mobilizasyon ve uzamış immobilizasyon alt grupları oluşturuldu ve gruplar birbirleriyle karşılaştırıldı. Sonuçlarımız her üç grupta da tedavi sonrasında tüm parametrelerde iyileşme olduğunu gösterdi. Ancak üç grup kendi aralarında karşılaştırıldığında, ultrason uygulanan grupta, hem interferansiyel akım, hem de kontrol grubuna göre daha belirgin iyileşme olduğu saptandı. Ayrıca, onarım sonrası üç haftalık dönemde immobilize edilmiş olan grup ve erken kontrollü hareket yöntemi ile mobilize edilmiş olan gruplar tedavi sonuçlarına göre karşılaştırıldığında, erken mobilizasyon uygulanan grupta iyileşmenin çok daha belirgin olduğunu belirlendi. Sonuçlarımız literatür verileri gözden geçirilerek tartışıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6578
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
048887.pdf
  Until 2099-12-31
4.54 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons