Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6577
Title: Çift katlı dokuma kumaşların geometrik tasarımı
Other Titles: Geometrik design of double woven fabrics
Authors: Alpay, Halit Rıfat
Yüksel, Sevgi
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Dokuma kumaşlar
Tasarım
Woven fabrics
Design
Issue Date: 24-Oct-1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yüksel, S. (1997). Çift katlı dokuma kumaşların geometrik tasarımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Dokuma kumaşlar; çözgü ve atkı iplikleri olarak adlandırılan birbirine dik iki iplik sisteminin, belirli bir düzende bağlantı yapması ile oluşan, dokunmuş yapılardır. Birbirine dik konumda bir grup çözgü ve bir grup atkı iplik sistemlerinin birim örgü raporu dahilinde birbiriyle bağlantı yapması ile çift katlı, bu bağlantı üç grup iplik sistemi arasında olmuşsa üç katlı, çok grup iplik sistemleri arasında olmuşsa çok katlı dokuma kumaş yapışım oluştururlar. Bu istekten yola çıkarak çift katlı dokuma kumaş geometrisi hakkında yapılan literatür araştırmasında konu ile ilgili kaynağa rastlanılmamıştır. Peirce'in ve Nowikow'un kumaş modellerinin incelenmesi ve bunların çift katlı dokuma kumaş yapılan içinde kaynak olarak kullanılması uygun görülmüş ve bu kaynaklardan yararlanılarak çift katlı kumaş geometrisi için kullanılabilecek kumaş modelleri geliştirilmiştir.
Woven tabric is a wowen structure which is formed by interlacing at a certain order two perpendicular yarn systems which are called warp and weft. If a fabric is farmed by two series at warp and weft yarn systems it is called double waven fabric, if it happens by three series of warp and weft yarn systems it is called triple woven fabric and many series of warp and weft yarn systems form multi lauyer woven fabric. One of the basic objectives in analysing fabric geomatry is to find out the relationship between fabric density and weaving performance and quality. When a survey was conducted on the geometry of the double woven fabrics, noliterature was found. It was therefore, found convenient to analyse Peirce's and Nowikow's fabric models and based on these wowen fabric models, models were developed for double woven fabric geometry.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6577
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067623.pdf
  Until 2099-12-31
3.99 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons