Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6573
Title: Bursa'nın katı atık sorunu ve çözüm önerileri
Other Titles: Solid waste problems and suggestions for solving methods of Bursa
Authors: Başkaya, Hüseyin Savaş
Kargı, İpek Diğdem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Katı atık
Bertaraf
Evsel atık
Tıbbi atık
Tehlikeli atık
Kaynakta ayırım
Deponi gazı
Rehabilitasyon
Düzenli (sıhhi) depolama
Solid waste
Disposal
Domestic waste
Clinical waste
Hazardous waste
Seperation at source
Landfill gas
Rehabilition
Sanitary landfill
Issue Date: 12-Sep-1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kargı, İ. D. (1997). Bursa'nın katı atık sorunu ve çözüm önerileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çalışmanın amacı, hızla nüfusu artan ve gelişen Bursa' nın Büyükşehir Belediyesi sınırlarında katı atık sorununun tesbiti ve bu sorunlara uygulanabilir çözüm yolları getirilmesinin yanısıra katı atıkların dünyamızdaki ve ülkemizdeki durumunun ve bertaraf yöntemlerinin anlatıldığı toplu bir kaynak kazandırılmasıdır. Çalışmanın ilk bölümünde katı atıkların tanımı, özellikleri ve bertaraf yöntemleri ile dünyada ve ülkemizde katı atıkların durumu, bertarafına yönelik yaklaşım ve çalışmalar belirtilmiştir. Diğer bölümlerde ise Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları yani İnceleme Alanı" nda katı atıkların geçmişteki durumu, bugünü ve katı atıklar hakkında planlanan çalışmalar anlatılmış, bunların ışığı altında katı atık sorununun boyutları tesbit edilmiştir. Bu noktada özellikle tıbbi atıkların ve tehlikeli atıkların bertarafındaki uygunsuzluğun giderilmesi, kaynakta ayrı toplama çalışmalarının daha etkin bir şekilde devam etmesi ve süzüntü suyunun arıtılması için öneriler getirilmiş, bu önlemlerin alınması için gerekli süreçler belirtilmiştir.
It has been aimed to make definition of solid wate problems and to make suggestion of some applicable solving methods in the Bursa Metropolitan Municipality that with the population and that grows continously increases fastly. And also it has been aimed to maintain the resource related with the for disposal of solid wastes and their situation in our country and all over the world. The definition, the characteristics, some studies approaches about the disposal methods and the situation of solid wastes for our country and all over the world have been described in the first chapter. The situation inthe past, today and in the future by explaining the planned projects about the solid wastes in Bursa Metropolitan Municipality (i.e. our investigation area) has been described in the other chapters. (The volume of the solid waste problems has been defined by using above information.) These information has helped us in order to understand the volume of the solid waste problems. Some suggestions have been made and some measures have been explained about the following subjects; corrective actions for non- comformeties about clinical and hazardous waste disposal, teratment of the leachate and making the collective activities by seperating at the sorce more effectively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6573
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067639.pdf
  Until 2099-12-31
10.61 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons