Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6572
Başlık: Tevfiq el-Hakim'in Mısır tiyatrosundaki yeri
Diğer Başlıklar: Tevfiq al-Hakim's place in the Egptian drama
Yazarlar: Akyıldız, Erol
Güler, İsmail
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Arap edebiyatı
Arap tiyatrosu
Mısır tiyatrosu
Tevfiq el-Hakim
Tiyatro
Arabian literature
Arabian theatre
Egyption drama
Theatre
Yayın Tarihi: 1997
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Güler, İ. (1997). Tevfiq el-Hakim'in Mısır tiyatrosundaki yeri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6572
Koleksiyonlarda Görünür:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
062729.pdf
  A kadar 2099-12-31
8.63 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons