Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6570
Başlık: Bursa İlinde koza üretimi ve pazarlaması
Diğer Başlıklar: Production and marketing of cocoon in Bursa Province
Yazarlar: Vural, Hasan
Aydın, Ali
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Bursa
Koza
Pazarlama
Üretim
Cocoon
Marketing
Production
Yayın Tarihi: 4-Mar-1997
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aydın, A. (1997). Bursa İlinde koza üretimi ve pazarlaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bursa, 1990 yılına kadar, ipekböcekçiliğinin yoğun olarak yapıldığı bir ilimizdir. Son yıllarda birçok sorunla karşı karşıya bulunan ve sürekli kan kaybeden ipekböcekçiliğinde, Bursa'daki azalma oranı 1990-1996 yılları arasında % 97'lere kadar çıkmıştır. Ülkemizde 1500 yıllık bir geçmişle, geleneksel bir ürüne dönüşmüş olan ipekböcekçiliğindeki azalmanın nedenlerinin ve pazarlamadaki sorunların tespiti amacıyla bu araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda dünya fiyatlarıyla rekabet edememek, fiyatlardaki istikrarsızlık, uygulanan yanlış fiyat politikaları ve hızlı kentleşmenin bu azalmada etkili olduğu tespit edilmiştir.
Bursa province was one of the place which was producing silkwarm intensively till 1990 but after this year production was decreased. Decline in the production was estimated 97 % in 1996. In this research it was determined that unstability in the prices, uncompetetion conditions for the world prices, wrong price policies and rapid urbanization caused a decline in the production of silkwarm.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6570
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
067620.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.6 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons