Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6570
Title: Bursa İlinde koza üretimi ve pazarlaması
Other Titles: Production and marketing of cocoon in Bursa Province
Authors: Vural, Hasan
Aydın, Ali
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa
Koza
Pazarlama
Üretim
Cocoon
Marketing
Production
Issue Date: 4-Mar-1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, A. (1997). Bursa İlinde koza üretimi ve pazarlaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bursa, 1990 yılına kadar, ipekböcekçiliğinin yoğun olarak yapıldığı bir ilimizdir. Son yıllarda birçok sorunla karşı karşıya bulunan ve sürekli kan kaybeden ipekböcekçiliğinde, Bursa'daki azalma oranı 1990-1996 yılları arasında % 97'lere kadar çıkmıştır. Ülkemizde 1500 yıllık bir geçmişle, geleneksel bir ürüne dönüşmüş olan ipekböcekçiliğindeki azalmanın nedenlerinin ve pazarlamadaki sorunların tespiti amacıyla bu araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda dünya fiyatlarıyla rekabet edememek, fiyatlardaki istikrarsızlık, uygulanan yanlış fiyat politikaları ve hızlı kentleşmenin bu azalmada etkili olduğu tespit edilmiştir.
Bursa province was one of the place which was producing silkwarm intensively till 1990 but after this year production was decreased. Decline in the production was estimated 97 % in 1996. In this research it was determined that unstability in the prices, uncompetetion conditions for the world prices, wrong price policies and rapid urbanization caused a decline in the production of silkwarm.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6570
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067620.pdf
  Until 2099-12-31
4.6 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons