Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6567
Title: Bursa İlinin hava kirliliği haritasının çıkartılması
Other Titles: Mapping the air pollution map of Bursa Province
Authors: Karaer, Feza
Payan, Fatma
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Hava Kirliliği
Kirlilik haritası
Kriging yöntemi
Bursa SO2
NOx ölçüm verileri
Air pollution
Pollution map
Kriging methods
Measurment values of SO2 and NOx in Bursa
Issue Date: 3-Mar-1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Payan, F. (1997). Bursa İlinin hava kirliliği haritasının çıkartılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Bursa'da sabit kaynaklarda ısınma ve trafikten kaynaklanan hava kirliliğinin dağılımı ve değerlendirilmesi ele alınmıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırlan içerisinde yer alan sabit kaynakların ısıtılması ve motorlu taşıtların neden olduğu en önemli hava kirleticilerinden kükürtdioksit ( SO2 ) ve azotoksitlerin ( NOx ) ölçüm ve hesap sonuçlan derlenerek hava kirliliğinin etkisi altoda kalan bölgeler "uzaysal enterpolasyon metodu" Kriging kullanılarak belirlenmiştir. Hava kirliliğine maruz kalan bölgeler ve gelecekte kirlilik yoğunluğu beklenen bölgeler saptanmaya çalışılmıştır. Yapılan ölçümler ve hesaplamalar sonucunda, kış dönemini temsil eden 1995 Kasım - 1996 Mart ( Aralık 1995 hariç ) aylarında, nüfusun ve trafiğin yoğun olduğu Heykel, Yıldırım ve Altıparmak' da kirliliğin yoğunlaştığı görülmektedir. Bu semtlerde hem kükürtdioksit ( SO2 ) hem de azotoksitlerin (NOx ) tüm aylar boyunca en yüksek değerleri aldığı görülmektedir. Kirliliğin yoğun olduğu bölgelerde doğalgaz kullanımının artırılması, kaliteli kömür kullanılması ve ısı izolasyonu gibi önlemlerle enerji kayıplarının azaltılması sonucunda özellikle kış aylarında görülen hava kirliliğinin hissedilir derecede azalacağı düşünülmektedir.
In this study, the distribution and the degree of the air pollution, originated from heating and traffic, in Bursa have been investigated. In the borders of the Bursa Metropolitan Municipiality, the areas remaining under the effect of air pollution was determined by composing the measurements and calculations of sulfur dioxide ( SO2 ) and nitrogen oxides ( NOx ), which are the most prominent air pollutants, that caused by household heating, small management and motor- vehicles and by using the space interpolation method, named Kriging. Thus, those areas which exposed to air pollution and those which expected to have intense air-pollution in the future have also been established. The results of the measurements and calculations show that pollution concentrates in Heykel, Yıldırım and Altıparmak where the density of population and traffic is high. In between November 1995 and March 1996 ( exclude December 1995 ) this areas, both sulfur dioxide (SO2 ) and nitrogen oxides (NOx) reached the highest values in all months. It is considered that an important decrease in air pollution which especially seen in winter will be possible by increasing the use of natural gas in areas where air pollution is high, by using coal with high quality and by heat isolation which would decrease losses of energy.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6567
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067638.pdf
  Until 2099-12-31
2.11 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons