Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6564
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖzyıldırım, Rıdvan-
dc.date.accessioned2020-01-22T07:18:45Z-
dc.date.available2020-01-22T07:18:45Z-
dc.date.issued1996-
dc.identifier.citationÖzyıldırım, R. (1996). Behçet hastalarında dermatoglifikler. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6564-
dc.description.abstractUludağ üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Polikliniği Behçet Herkesi'nde takip edilmekte olan hastalardan 35 erkek, 35 bayan toplam 70 'inin el parmak ucu, avuç içleri ve hallluks bölgelerine ait dermatoglifikler mürekkep-kagıt yöntemiyle kaydedilerek, Galton sınıflamasına göre incelendi. Hastaların parmak ucunda en sık olarak ulnar ilmek örneği (%61.7), ikinci sırada düğüm örneği (%29.7) saptandı. Radyal ilmek ve kemer örnekleri ise birbirine eşit oranda (%4.2) bulundu. Erkek hastaların sağ el 2. parmagındaki radyal ilmek sıklığı (%28.5), kadın hastalarda (%5.7) anlamlı olarak azalmıştı. Genital ülseri bulunan hastaların sağ el 3. parmagındaki düğüm sıklığı da (%10.1), diğer hastalardakilere göre (%36.3) anlamlı olarak az idi. Göz tutulumu olanlarda sağ el 4. parmaklardaki düğüm oranı (%29.4), diğer hastalara göre (%66.7) anlamlı olarak az bulundu; bu hastalarda aynı parmaktaki ulnar ilmek sıklığı ise anlamlı artış göstermekteydi.47 Papül öpüştüler deri belirtileri olan hastalarda sag el 2. parmaklardaki ulnar ilmek sıklığı (%36.7), diğer hastalardaki (%71.4) orandan anlamlı derecede as olarak saptandı, (t) açısı hastaların sag elinde %8.5, sol elinde %7.1; (f) açısı sağda %62, solda %61 olarak bulundu. Hipotenar bölgede en sık olarak radyal ilmek (%27.1) bulundu. Tenar bölgedeki en sık örnek te radyal ilmek idi (%7.1). înterdijital bölgelerden I4'te, gerçek örnek sıklığı en fazla idi (sag elde %22, solda %24) ve buradaki en sık örnek te distal ilmek olarak bulundu (%82.2). TFRC, erkek hastalarda ortalama 143.88, kadın hastalarda 134.95 olarak hesaplandı. Simian çizgisi 3 hastada bulundu (%4.2). Hallukal bölgede ise en sık olarak distal ilmek örneği tespit edildi (sağda %41, solda %44). Hastaların ve normal Türk toplumunun parmak ucu dermatoglifiklerinin, palmar atd açılarının, tenar ve hipotenar örneklerin, interdijital örneklerin, TFRC değerlerinin, palmar fleksiyon kıvrımlarının ve hallukal bölge dermatoglifiklerinin karşılaştırmasında ise şu farkların anlamlı olduğu görüldü: Hastaların sag el 2. parmak ile sol el 2. ve 3. parmaklarındaki ulnar ilmek sıklığı artmış bulundu. Hastaların sag el 2. parmakları ile sol el 1., 2. ve 3. parmaklarında kemer örneği sıklığı; ve sag el 1. parmaklarındaki ulnar ilmek sıklığı azalmış olarak saptandı. Hastalardaki (t) sıklığı artmış, (f) sıklığı ise azalmıştı. I3 ve I4 sahalarındaki gerçek örnek sıklıkları ise her iki elde de azalmıştı. Diğer parametrelerin karşı last ırmasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı değildi. Bulduğumuz farklılıklar, Behçet hastaları grubunun geneli itibariyle değerlendirilmesi sonucunda belirlendi. Ancak elde ettiğimiz sonuçlara göre, tek tek birey olarak ele alındığında herhangi bir Behçet hastasının, normal insanlardan farklı olduğunu ortaya koyacak ve tanıya yardımcı olacak erken bir kriter elde etmek mümkün olmadı. Bununla birlikte genital ülser, göz tutulumu veya48 papülopüstül ler gibi major klinik belirtilerden herhangi birini gösteren hastaların genelinde, bunları göstermeyen hastaların geneline göre, bazı örnekleri anlamlı düzeyde azalmış olarak bulundurmaları dikkati çeken bir özellik olarak karşımıza çıktı.tr_TR
dc.format.extent62 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBehcet syndromeen_US
dc.subjectBehçet sendromutr_TR
dc.subjectParmak izitr_TR
dc.subjectFingerprinten_US
dc.titleBehçet hastalarında dermatoglifiklertr_TR
dc.title.alternativeDermatoglyphics in Behçet's patientsen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
048851.pdf
  Until 2099-12-31
2.68 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons