Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6561
Title: Türkiye'de tarım ilaçlarının pazar yapısı ve işleyişi
Other Titles: Market structure and functioning of pesticides in Turkey
Authors: Rehber, Erkan
Çetin, Esra
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Keywords: Tarım ilaçları
Zirai mücadele
İlaç sektörü
Pesticides
Pest management
Pharmaceutical sector
Issue Date: 1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetin, E. (1997). Türkiye'de tarım ilaçlarının pazar yapısı ve işleyişi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Tarımda, ürün kayıplarını önlemek ve yüksek kaliteli ürün elde etmek için, Tarımsal Savacım önemli bir unsurdur. Tarımsal savaşımın en önemli öğesi ise Kimyasal Savaşımdır. Son yıllarda bu alanda büyük bir endüstri kurulmuş olup, bir çok insan istihdam edinmektedir. Türkiye Tarım ilaçları Pazarını, ilaç gruplarına göre? böcek öldürücüler (%47), yabancı ot ilaçları (%24), mantar öldürücüler (%16) ve diğerleri (%13) oluşturmaktadır. Sektörde halen 27 firma mevcut olup, bunlardan 14'ü pazarda önem arzetmektedir. Tarım ilaçlarını çiftçiye zamanında ve uygun koşullarda ulaştırmak, ancak iyi bir pazarlama organisazyonu ile mümkündür. Türkiye tarım ilaçları sektörünün en önemli problemi dışa bağımlılıktır. Yinede bütün sorunlarına rağmen sektör gelişmekte ve yurtdışına açılmak için hazırlık yapmaktadır.
Crop Protection is still a necessary instrument to prevent yield losses and produce high quality crops in agriculture. The most important agent of Crop Protection is Chemical Control. During the last few decades, on this field very big industry has been established and lost of people employed. In the Turkish agrochemical market the shares of insecticide, herbicides, fungucides and others, are 47, 24, 16, and 13 percent respectively. It has been found 27 firms, but 14 firms are significant in these. It is possible with a well market organisation to supply pesticides to the farmers on time and under suitable conditions. The vitally problem of the Turkish Pesticide Sector is being depended on abroad. Although all the problems of this sector. Pesticide Sector has been developing and preparing for exportation abroad recently.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6561
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067624.pdf
  Until 2099-12-31
3.3 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons