Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6559
Başlık: Sosyo kültürel ve demografik yönden Bursa'da çocuk suçluluğu
Diğer Başlıklar: Onthe Socio-cultural and demographical side juvenile delinguency in Bursa
Yazarlar: Berkay, Fügen
Kart, Kadir
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Çocuk
Suç
Bursa örneği
Suçun nedenleri
Çözüm önerileri
Juvenile
Delinguency
Key of Bursa
Causes of delinguency
Solutions
Yayın Tarihi: 2003
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kart, K. (2003). Sosyo kültürel ve demografik yönden Bursa'da çocuk suçluluğu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: İnsanın yeryüzü sahnesinde görülmeye başladığı binlerce yıldır gelmiş geçmiş insan topluluklarının çoğunda, adı adeta ‘masumiyetle’ özdeş algılanan çocuk, dikkatle bakanların rahatlıkla fark edebileceği bir sürecin sonunda, suç olgusunun kahramanı haline gelmektedir. Bu çalışmada, Bursa özelinde hareketle, ülkemizdeki suçlu çocuk profilini; Genel olarak, oturulan ve suçun işlendiği yer, çocukların çok işlediği suçlar, suçun işleniş şekli, yaş, cinsiyet gibi faktörler açısından son elli yıl içindeki değişimi, 1950’ li yıllar ve yakın dönemlerde yapılan çalışmaların sonuçlarının karşılaştırılması suretiyle, ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Çocuğu suça yönelten nedenler, bireysel ve çevresel nedenler olmak üzere iki temel gruba ayrılır. Hastalıklar ve psikolojik bozukluklar bireysel nedenlerin başındadır. Bireysel nedenler, çocukların işlediği suçların, ancak oldukça küçük bir kısmım açıklayabilmektedir. Çocukların suça yönelmesinde esas önemli faktör çevresel nedenlerdir. Bunların başında, çocuğun hayatım içinde geçirdiği, aile, okul, iş, kent ve arkadaş çevresi gelmektedir. Aslında, suç olgusunu tek bir nedene bağlamak oldukça hatalı bir yaklaşım olur. Çünkü, suç tek bir nedenden çok, nedenler zincirinin bir sonucudur. Çocuk, içine düştüğü bu güç durumdan kurtarılmak isteniyorsa, öncelikle bu nedenler birer birer ortadan kaldırılmalıdır. Yoksa, bütün yapılanlar sorunun yerini değiştirmekten öteye gidemeyecektir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6559
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
127952.pdf
  A kadar 2099-12-31
7.34 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons