Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6556
Title: Sonlu elemanlar yöntemi ile otomobillerde akustik gürültü incelenmesi
Other Titles: Acoustic noise investigation in cars with finite element method
Authors: Babalık, Fatih C.
Göksu, M. Akif
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Makine mühendisliği
Mechanical engineering
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Göksu, M. A. (1991). Sonlu elemanlar yöntemi ile otomobillerde akustik gürültü incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada otomobillerdeki gürültü olayı sonlu elemanlar metodu kullanılarak incelenmiştir. Bu amaçla dört ayrı model hazırlanmış ve bu modellere çeşitli analiz tipleri uygulanmıştır. Birinci model otomobil metal karoserisini tanımlamaktadır. Bu modele uygulanan modal analiz sonucunda ilk altmış mod elde edilmiş ve bunlara ait doğal frekanslar bulunmuştur. İkinci model otomobil yolcu kabinini dolduran havaya aittir; bu modele uygulanan model analiz sonucunda da 0-220 Hz. arasında değişen doğal frekanslara sahip ilk on mod bulunmuştur. Son kısımda çalışmanın esasını teşkil eden birleşik analizde ise akışkan ve katı birlikte modelleıımiş ve katı-akışkan etkileşim promlemi incelenmiştir. Bu aşamada ilk iki aşama baz alınarak belirlenen bir frekansta zorlanan ve otomobil yolcu kabinini ifade eden model içindeki maksimum ses basınçları söııümleyiçi malzeme etkisi kullanılmadan ve kullanılarak elde edilmiştir. Bunun sonucunda 140 tiz. 1 mm' lik bir yerdeğiştirme ile zorlama durumunda sönümleyici malzeme etkisi kullanmadan elde edilen maksimum ses basıncı 2150 Pa. iken sönümleyici malzeme etkisi kullanılarak elde edilen ses basıncı 1267 Pa. olarak bulunmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6556
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
357864.pdf
  Until 2099-12-31
18.4 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons