Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6550
Title: Çalışanların yetkilendirilmesi ve işletmelerde yetkilendirmeye geçiş süreci
Other Titles: Employee empowerment and the transition process to empowerment in business firms
Authors: Efil, İsmail
Gümüş, Murat
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Keywords: Toplam kalite yönetimi
İşletmeler
Total quality management
Yeniden yapılanma
Restructuring
Yetkilendirme
Empowerment
Çalışanlar
Workers
Businesses
Issue Date: 2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gümüş, M. (2000). Çalışanların yetkilendirilmesi ve işletmelerde yetkilendirmeye geçiş süreci. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6550
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095971.pdf9.94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons