Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6549
Başlık: Çilek fidesi üretiminde alternatif bir yöntem
Diğer Başlıklar: An alternative method for propagation of strawberry seedlings
Yazarlar: Türkben, Cihat
Fırtına, Münire
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Fide üretimi
Fideler
Köklendirme
Çilek
Seedling production
Seedlings
Rooting
Strawberry
Yayın Tarihi: 1997
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Fırtına, M. (1997). Çilek fidesi üretiminde alternatif bir yöntem. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Yeterli ve iyi kalitede çilek fidesi üretimi amacı ile yapılan bu çalışmada; Brio, Selva, Pocahontas, Redchief ve Tufts çilek çeşitlerinin yavru bitkileri 1:1:1 elenmiş toprak-elenmiş gübre-dere kumu (kontrol), 1:1 torf-perlit-besin maddesi (1. köklendirme ortamı) ve 0.75:1:1:0.5:0.75 elenmiş toprak-torf-perlit-dere kumu-elenmiş gübre-besin maddesi (2. köklendirme ortamı)'ndan oluşan üç farklı köklendirme ortamına ana bitkiden ayrılmadan plastik konik bobinlere dikilerek köklendirilmişlerdir. Her çeşit kendi içinde değerlendirildiğinde, Brio çeşidi için II. boğum 1. ve 2. köklendirme ortamı, Pocahontas ve Tufts çeşitleri için I. boğum 2. köklendirme ortamı, Redchief çeşidi için I. boğum 1. ve 2. köklendirme ortamı uygulamaları en iyi sonucu vermiştir. Selva çeşidinde boğum ve köklendirme ortamları bakımından bir farklılık elde edilememiştir. Ayrıca, çeşitler birbirleriyle karşılaştırıldığında tüm incelenen parametreler açısından Tufts çeşidinin I. boğum 2. köklendirme ortamı uygulaması en iyi sonucu vermiştir.
This study was carried out to propagate sufficient and good quality strawberry seedlings. Runners of strawberry cultivars Brio, Selva, Pocahontas, Redchief and Tufts were layered in conical pots, which contained three different rooting media (1:1:1 soil-farm manure- sand as control; 1:1 peat-perlite-nutrients as first rooting medium; and 0.75:1:1:0.5:0.75 soil- peat-perlite-sand-farm manure-nutrients as second rooting medium), without excising from the mother plants. Within each cultivars, the best results were obtained; from the second node and rooting media 1 and 2 in cv. Brio; from the first node and rooting medium 2 in cvs. Pocahontas and Tufts; from the first node and rooting media 1 and 2 in cv. Redchief. However, in terms of nodes and rooting media, no difference was observed in cv. Selva. Moreover, as the cultivars have been compared, the best result was obtained from the first node and rooting medium 2 in cv. Tufts, in terms of all the evaluated parameters.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6549
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
067628.pdf
  A kadar 2099-12-31
8.51 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons