Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6549
Title: Çilek fidesi üretiminde alternatif bir yöntem
Other Titles: An alternative method for propagation of strawberry seedlings
Authors: Türkben, Cihat
Fırtına, Münire
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Fide üretimi
Fideler
Köklendirme
Çilek
Seedling production
Seedlings
Rooting
Strawberry
Issue Date: 1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Fırtına, M. (1997). Çilek fidesi üretiminde alternatif bir yöntem. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yeterli ve iyi kalitede çilek fidesi üretimi amacı ile yapılan bu çalışmada; Brio, Selva, Pocahontas, Redchief ve Tufts çilek çeşitlerinin yavru bitkileri 1:1:1 elenmiş toprak-elenmiş gübre-dere kumu (kontrol), 1:1 torf-perlit-besin maddesi (1. köklendirme ortamı) ve 0.75:1:1:0.5:0.75 elenmiş toprak-torf-perlit-dere kumu-elenmiş gübre-besin maddesi (2. köklendirme ortamı)'ndan oluşan üç farklı köklendirme ortamına ana bitkiden ayrılmadan plastik konik bobinlere dikilerek köklendirilmişlerdir. Her çeşit kendi içinde değerlendirildiğinde, Brio çeşidi için II. boğum 1. ve 2. köklendirme ortamı, Pocahontas ve Tufts çeşitleri için I. boğum 2. köklendirme ortamı, Redchief çeşidi için I. boğum 1. ve 2. köklendirme ortamı uygulamaları en iyi sonucu vermiştir. Selva çeşidinde boğum ve köklendirme ortamları bakımından bir farklılık elde edilememiştir. Ayrıca, çeşitler birbirleriyle karşılaştırıldığında tüm incelenen parametreler açısından Tufts çeşidinin I. boğum 2. köklendirme ortamı uygulaması en iyi sonucu vermiştir.
This study was carried out to propagate sufficient and good quality strawberry seedlings. Runners of strawberry cultivars Brio, Selva, Pocahontas, Redchief and Tufts were layered in conical pots, which contained three different rooting media (1:1:1 soil-farm manure- sand as control; 1:1 peat-perlite-nutrients as first rooting medium; and 0.75:1:1:0.5:0.75 soil- peat-perlite-sand-farm manure-nutrients as second rooting medium), without excising from the mother plants. Within each cultivars, the best results were obtained; from the second node and rooting media 1 and 2 in cv. Brio; from the first node and rooting medium 2 in cvs. Pocahontas and Tufts; from the first node and rooting media 1 and 2 in cv. Redchief. However, in terms of nodes and rooting media, no difference was observed in cv. Selva. Moreover, as the cultivars have been compared, the best result was obtained from the first node and rooting medium 2 in cv. Tufts, in terms of all the evaluated parameters.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6549
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067628.pdf
  Until 2099-12-31
8.51 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons