Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6540
Title: Otomotiv endüstrisi kaynaklı toprak kirliliği risklerinin belirlenmesi ve çözüm önerileri
Other Titles: Determination of the automotive industry-based soil pollution risks and the proposed solutions
Authors: Şağban, Fatma Olcay Topaç
Ergüzel, İpek Çakmakçı
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Toprak kirliliği
Toprak kirlilik riski değerlendirmesi
Otomotiv endüstrisi
Soil pollution
Determination of areas at high risk
Automotive industry
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ergüzel, İ. Ç. (2013). Otomotiv endüstrisi kaynaklı toprak kirliliği risklerinin belirlenmesi ve çözüm önerileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Sanayisi hızla gelişen ülkemizde endüstriyel kaynaklı kirlilik, toprak ve yer altı suyu kaynaklarını tehdit eden bir unsur olarak ele alınmaktadır. Sanayide kullanılan kimyasalların günden güne artan tüketimi hem yeraltı sularının hem de toprağın kirlilik yükünü önemli ölçüde arttırmaktadır. Olası kirli sahaları tespit etmek, bu sahalardan alınan numunelerde kirlilik parametreleri analizlerini gerçekleştirmek ve kirli sahaların zemin korumalarını güçlendirmek için gerekli önlemleri almak endüstriyel toprak kirliliğini önleme açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada bir otomotiv endüstrisindeki çeşitli proseslerin yer aldığı sahalar için toprak kirliliği risk değerlendirmesi yapılmış, kirlilik riski yüksek olan bölgeler tespit edilmiş, toprakların hangi şartlarda kirlendiği ve bu kirliliklerin nasıl önlenebileceği değerlendirilmiştir. Yürütülen çalışma sonucunda otomotiv endüstrisi kapsamında incelenen 90 sahadan 33 adet saha potansiyel kirli olarak sınıflandırılmış ve bu sahalar için alınması gereken önlemler belirlenmiştir. Çalışma sonuçları sektördeki arıtma, mekanik, montaj, merkez bakım, boyahane, ambar ve teslim bölümlerinde gerekli önlemler alınmadığı takdirde toprak ortamına çeşitli sızıntıların meydana gelebileceğini göstermiştir.
As a result of the developing industry in the country, the industrial accumulation of the pollutants is a big threat for the groundwater and soil. The increasing amount of the consumption of chemical products in industry makes a great pollution load for the groundwater and soil. Identifying the suspected contaminated areas, taking soil samples of these areas for analyze and finally taking precautions for these suspected areas is an important work to do. This work intends to decrease the contamination to the soil and groundwater. In this study risk assessments are done in an automotive industry to determinate the suspected areas. With the aid of these assessments the areas at high-risk pollution to the groundwater and soil are established. And the precautions are determined and taken to decrease the leakages to soil and groundwater. At the end of this study 33 out of a total of 90 areas are found as suspected areas. And the measures of the precautions are determined clearly. As the result of this study the water treatment plant, mechanical plant, montage, maintenance, paint, warehouse and retouching departments are found as at high risk. Finally it is seen that for these areas if the precautions are not taken seriously the leakage and the contamination of the pollutants to the soil and groundwater are taken place on a large scale.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6540
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
343164.pdf1.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons