Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6537
Title: Değişik işlemlerden geçirilmiş tam yağlı soyanın yem değerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on feed value of fullfat soybean treated with different methods
Authors: Karabulut, Ali
Kaynar, İnci
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı
Keywords: Ziraat
Agriculture
Issue Date: 1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaynar, İ. (1992). Değişik işlemlerden geçirilmiş tam yağlı soyanın yem değerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma ham» kavrulmuş, haslanmış tam yağlı soya ve soya küspesinin yem değerini saptamak amacıyla yapılmıştır. Deneme 1 er sonunda gerek ham tam yag1ı soyanın gerekse ısı işleminden geçirilmiş tam yağlı soyanın çok iyi kalitede bir dane yem olduğu ancak ısı işleminden geçirilmiş soyanın ham soyaya tercih edilmesi gerektiği saptanmıştır.
This research was carried out to investigate the feed value of raw, roasted and boiled full fat soybeans and soybean mea 1. According to the results, it has been determined that raw and heat treated soybeans are good quality feeds however, heat treated soybeans has to be prefered.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6537
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
357863.pdf
  Until 2099-12-31
7.65 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons