Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6531
Title: Caz müzisyenlerinin gündelik yaşamı: emek ve statü merkezli bir inceleme
Other Titles: Daily life of jazz musicians: An analysis based on labour and status
Authors: Keskin, Enes Battal
Aydın, Emre
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Caz
Jazz
Müzik sosyolojisi
Statü
Emek
Gündelik yaşam
Music sociology
Status
Labour
Daily life
Issue Date: 12-Apr-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, E. (2019). Caz müzisyenlerinin gündelik yaşamı: Emek ve statü merkezli bir inceleme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışması, ilk bölümde müzik sosyolojisinin temel tartışmalarını ele alarak kavramsal bir zemin oluşturmayı hedeflemiştir. İkinci bölümde, caz müzisyeninin emek piyasası, toplumsal tabakalaşma ve gündelik yaşam içindeki durumu araştırılırken bu kavramsal çerçevelerden faydalanılmıştır. Yürütülen alan araştırmasında tam katılımcı gözlemcilik ve sohbet tarzı görüşme teknikleri kullanılarak bilgiler toplanmıştır. Müzisyenlerin güvenceli bir hayat sürmekte zorluklarla karşılaştığına ve toplumla ortak bir kültürel paydada buluşarak uyum içinde hareket etmekte zorlandığına dair bulgular sonuç bölümünde detaylı bir şekilde tartışılmıştır.
In this study, the first part is analysing founders of music sociology and seeks for practical theoretical frameworks. The second part seeks for the relation between labour market, social stratification and daily life by using theoretical frameworks analysed in the first part. Participant observations and face to face interviews are conducted to get information. It has been found that musicians are precarious in labour market which may cause sustainability problems in their daily life. Another relevant finding argued in the conclusion part is musicians aren’t sharing common cultural norms.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6531
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10244262.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons