Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6530
Title: Merhamet odaklı terapi yaklaşımı ve uygulamaları üzerine bir değerlendirme
Other Titles: An evaluantion of compassion focused therapy & applications
Authors: Gürses, İbrahim
Dalgalı, Büşra
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Psikolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Merhamet
Compassion
Merhamet odaklı terapi
Öz-şefkat müdahalesi
Merhametli zihin eğitimi
Bilinçli farkındalık
Compassion focused therapy
Self-compassion interventions
Compassionate mind training
Mindfulnes
Issue Date: 21-Jun-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Dalgalı, B. (2019). Merhamet odaklı terapi yaklaşımı ve uygulamaları üzerine bir değerlendirme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın, Merhamet Odaklı Terapi konusu üzerine yapılan sayılı araştırmalardan biri olması nedeniyle alana katkıda bulunması ve konuyla ilgili tartışmaların çerçevesini zenginleştirmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada Merhamet Odaklı Terapi literatürü ışığında, dünyada da yeni gelişen bu terapi çeşidinin ülkemize kazandırılmasına dair teorik bir çerçeve oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışmamız dokümantasyon yöntemi kullanılarak İngilizce ve Türkçe kaynakların taranmasıyla hazırlanmıştır. Merhamet Odaklı Terapinin yeni bir kuram ortaya getirmekten ziyade Gelişimsel psikoloji, Evrimsel psikoloji, Sosyal Psikoloji, Bilişsel Davranışçı terapi, Nörobilim ve Budist Psikolojinin düşüncelerini ve yöntemlerini birleştiren ve odağına merhameti alan multimodel bir yaklaşım olduğu söylenebilir. Ülkemiz perspektifinden bakıldığında Türkçe kaynaklara ulaşamamak çalışmanın sınırlılığıdır. Araştırmanın sonucunda, merhameti bilinçli olarak terapi sürecinin odağına alan bu yaklaşımın, psikolojik olarak rahatlatan fikir ve pratikleri içerdiği için yalnızca klinik ortamda değil günlük yaşamda uygulanabilir olması nedeniyle kullanışlı olduğunu söylemek mümkündür. Yapılan vaka çalışmaları sonucunda Merhamet Odaklı Terapinin kendilerine karşı yüksek utanç duyan, sınırsız öz eleştiri yapan, ihmal, istismar, taciz, zorbalık gibi travmatik yaşantılara maruz kalmış, öfke ve saldırganlık eğilimi olan bireylerde etkili sonuçlar verdiği görülmüştür. Ayrıca bu yaklaşım özgüven eksikliği, yeme bozuklukları, şiddetli ve kronik depresyon, anksiyete/ panik atak bozuklukları tanısı alan bireyler için uygundur. Bununla birlikte kesin olarak yorum yapabilmek için daha geniş ölçekli ve yüksek kaliteli çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
The aims of this study is to point to Compassion Focused Therapy and extend the theoretical argument about this subject. Because there have been very few studies looking at this area. It has been tried to theroretical framework for our country about new therapeutic approch which is spreads through the worldwide in light of the Compassion Focused Therapy literatüre. The research has a qualitative design which considerations on English and Turkısh literature reviews. Compassion Focused Therapy is an integrated and multimodal approach that draws from Developmental, Evolutionary, Social, Buddhist psychologyand Cognitive behavioral therapy and neuro science. In this respect, they are the limits of trying to find Turkish sources as much as the competence of the subject. As a result of the research Compassion Focused Therapy is not only usefull for clinical cases but also effective in helping every people work through troubling thoughts and behaviors, approach themselves and others with greater compassion and kindness, and feel safer and more confident in their ability to handle life’s challenges and difficulties. The case analysis shown that CFT is a effective treatment for presentations high in shame and self-criticism, adapted to assist survivors of abuse. Additionally, positive results have been found with groups suffering with personality disorder, chronical depression, and eating disorders although suggested the need for further, large-scale and high- quality studies.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6530
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
büşra_dalgalı_tez.pdf2.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons