Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6527
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorİskender, M. Abdülhalik-
dc.contributor.authorKoruyucu, Aslıhan-
dc.date.accessioned2020-01-22T05:58:57Z-
dc.date.available2020-01-22T05:58:57Z-
dc.date.issued2000-08-24-
dc.identifier.citationKoruyucu, A. (2000). Polyester mikrolif kumaş boyamacılığında makine kriterleri ve boya parametrelerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6527-
dc.description.abstractBu çalışmada, poliester mikrolif kumaşların boyanmasında kullanılan makine kriterleri ile, boyarmadde parametreleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Ele alınan makine kriterleri ile boya parametrelerinin, poliester mikrolitlerin boyama yöntemleri ile ilişkileri incelenerek, renk verimi üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Tezin ilk kısmında, kullanılan makine kriterleri ile boya parametrelerinin, boyama sonuçlan üzerinde meydana getirdikleri değişiklikler, avantaj ve dezavantajlar incelenmiştir. Çalışmanın ana bölümünde; işletmelerde kullanılan kriterler ve parametreler bizzat işletmelerde çalışma yapılarak, saptanmıştır. İkinci kısımda ise; laboratuar koşullarında boyamalar yapılarak,uygun yöntem belirleme çalışması yapılmıştır. Son kısımda da; farklı boyama konsantrasyonlarında, farklı temperatürlerde, farklı boyarmaddeler kullanılarak, makine kriterleri sabit tutularak, yapılan boyama çalışmalarının sonuçları sunulmakta ve konsantrasyonla birlikte, renk kuvvetinin ve renk veriminin değişimi incelenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the relation between the machinery criteria used in dyeing of polyester microfibre fabrics and dyestuff parameters was investigated. The relation between machinery criteria and dyestuff parameters in polyester microfibre dyeing and the effect on colour efficiency was searched. In the first part of the thesis, the changes and advantages of machinery criteria and dyestuff parameters on dyeing results were searched. In the main part of the work, the criteria and parameters used in dyeing mills were taken from real dyeing mills. In the second part, laboratory dyeings were carried out and determination of suitable methods were made. In the last part, the results taken by using different dye concentrations, different temperatures and different dyestuffs and constant machinery criteria were presented. Also the changes in concentration, color strength and color effiency were searched.en_US
dc.format.extentXI, 111 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBoyarmaddetr_TR
dc.subjectRenk verimitr_TR
dc.subjectBoyama konsantrasyonutr_TR
dc.subjectPoliester mikroliftr_TR
dc.subjectBoyama makinesitr_TR
dc.subjectRenk kuvvetitr_TR
dc.subjectDyeing concentrationen_US
dc.subjectPolyester microfibreen_US
dc.subjectDyeing machineen_US
dc.subjectColor strengthen_US
dc.subjectColor efficiencyen_US
dc.titlePolyester mikrolif kumaş boyamacılığında makine kriterleri ve boya parametrelerinin incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeIn dyeing of polyester microfibre fabrics investigating machinery criteria and dyestuffen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095239.pdf
  Until 2099-12-31
2.95 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons