Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6523
Title: İngiliz seyyahların seyahatnamelerinde Bursa (17. ve 20. yüzyıllar arası)
Other Titles: Bursa in travel book of English tavellers, between 17 and 20 centuries
Authors: Er, İzzet
Peker, Leyla Doğan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Sosyolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Bursa
Ekonomik yapı
Kültürel yapı
Osmanlı Devleti
Seyahatname
Seyyahlar
Sosyal değişme
Sosyal hayat
Sosyal yapı
İngilizler
Economic structure
Cultural structure
Ottoman State
Travellers
Social change
Social life
Social structure
British
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Peker, L. D. (2003). İngiliz seyyahların seyahatnamelerinde Bursa (17. ve 20. yüzyıllar arası). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6523
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
127948.pdf9.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons