Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6520
Title: Sıçanlarda deneysel olarak oluşturulan stress ülserine cimetidin, metoclopramid, histidin ve tirozin'in mide mukozasındaki etkileri
Other Titles: Effects of cimetidine, metoclopramide, histidine and tyrosine on the gastric mucosa of experimentally created stress ulcers in rats
Authors: Üresin, Bahadır
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Cimetidine
Histidin
Metoklopramid
Mide ülseri
Sıçanlar
Tirozin
Histidine
Metoclopramide
Stomach ulcer
Rats
Tyrosine
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Üresin, B. (1988). Sıçanlarda deneysel olarak oluşturulan stress ülserine cimetidin, metoclopramid, histidin ve tirozin'in mide mukozasındaki etkileri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Laboratuarı ve Farmakoloji Kürsüsünde yapılan çalışmada 40 adet Wistar- albino, ortalama 200gr. ağırlıklı dişi sıçan 8' erden 5 gruba ayrılarak sırayla oral yolla serum fizyolojik, Metoclopramid (Metpamid), Cimetidin, Histidin metil ester HC1 ve Tirozin metilester hidroklorür verildikten sonra 20 saat süreyle immobilizasyon stress' ine tabi tutulmuşlardır. Stress sonrası hayvanlar öldürülüp mide mukozaları incelendiğinde kontrol grubuna kıyasla Cimetidin ve Tirozin'in koruyucu, Histidin' in ülserojenik, Metoclopramid'in de hemorajiye eğilimi arttırdığı saptanmıştır. Stress ülseri oluşturmada kullanılan Brodie-Hanson modeliyle başarılı sonuçlar elde edilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6520
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
004210.pdf
  Until 2099-12-31
5.81 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons