Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6518
Title: Otomotiv sektöründe verimlilik ölçümü ve bir uygulama
Other Titles: Measurement of productivity in automotive industry and an application
Authors: Çelikçapa, Feray Odman
Dağlar, Mine
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.
Keywords: Otomotiv sektörü
Verimlilik
Verimlilik ölçümü
İşletmeler
Automotive sector
Productivity
Productivity measurement
Businesses
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dağlar, M. (2003). Otomotiv sektöründe verimlilik ölçümü ve bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İşletmelerin amaçlarından bir tanesi kar elde etmektir. Günümüzde işletme karının yüksek verimlilik ile sağlanabileceği gerçeği herkes tarafından kabul edilmektedir. Firmanın tüm birimleri için yüksek verimlilik sağlanması gerekmektedir. Bunun gerçekleşmesi verimlilik ölçme ve değerlendirme modelleri ile sağlanmaktadır. Zaman içinde yeni anlayışlarla birlikte verimlilik ölçüm ve değerlendirmesinde de farklı modellerden söz edilmiştir. Her bir modelin kendine özgü kullanım alanı oluşmuştur ve belli işletmelerde uygulama imkanı bulmuştur. Araştırmamız içinde kullanılan Hızlı Verimlilik Değerlendirme Yöntemi ve Oran Analizi, uygulamada sağladığı kolaylık ve sonuca ulaşmadaki hızı nedeni ile tercih edilmiş ve örnek işletmeler olarak Mako Elektrik San. Ve Tic. A.Ş. ve Döktaş Sanayi A.Ş. alınmıştır. Uygulamada işletmede incelenen yıllar arasında ne yönde değişim olduğu ortaya konmuştur. Finansal tablolardan yararlanılarak yapılan araştırma sonucunda işletmelerin verimlilik trendlerinde çok olumlu gelişmeler izlenememiştir. Verimli çalışma ortamının sağlanması için alınması gereken önlemler belirtilmiş ve eksik yönler vurgulanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6518
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
127938.pdf
  Until 2099-12-31
8.29 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons