Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6513
Title: Anadolu Güzel Sanatlar Liselerindeki koro derslerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of choral lessons in Anatolian Fine Arts High Schools
Authors: Göğüş, İsmail M.
Gül, Gülnihal
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri
Music education
Müzik eğitimi
Anatolian High School of Fine Arts
Ders programları
Curriculum
Koro
Choir
Liseler
High schools
Ses
Voice
Issue Date: 2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gül, G. (2000). Anadolu Güzel Sanatlar Liselerindeki koro derslerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6513
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095977.pdf3.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons