Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6506
Title: Doğal düşmanlarda insektisit direnci
Other Titles: Insecticide resistance in natural enemies
Authors: Demiröz, Duygu
Tunca, Hilal
Keywords: Doğal düşman
İnsektisit direnci
Entegre mücadele
Natural enemy
Insecticide resistance
Integrated pest control
Issue Date: 22-Dec-2017
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Demiröz, D. ve Tunca, H. (2018). "Doğal düşmanlarda insektisit direnci". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(2), 131-158.
Abstract: Sentetik kökenli inseksitlerle yapılan kimyasal mücadele, tarımsal ekosistemlerde zararlılara karşı tercih edilen mücadele seçeneklerinin başında gelmektedir. Kimyasal mücadele özellikle üreticiler tarafından etkili, kolay uygulanabilir ve ucuz bir yöntem olarak görülse de beraberinde önemli ciddi sorunlara yol açmaktadır. Zararlı böceklerde görülen direnç, bu problemlerin başlıcaları arasında yer almaktadır. İnsektisitlere direnç gelişimi zararlı türlerin yanında bazı doğal düşmanlarda da belirlenmiştir. Ancak doğal düşmanlarda görülen direnç mekanizmaları, zararlı böceklerde olduğundan biraz daha farklıdır. Zararlılardaki durumun aksine, doğal düşman popülasyonlarında direnç gelişimi bir avantaj olarak görülmektedir ve entegre mücadele stratejisi kapsamında dirençli doğal düşmanların kimyasal mücadele ile birlikte kullanılabilirliği konusuna, bu derlemede yer verilen araştırma sonuçlarıyla bir düzeyde açıklık getirilmeye çalışılmıştır.
Chemical control with synthetic insecticides, the most preferred method against insect pests in agricultural ecosystems. Chemical control is considered effective, easier and relatively inexpensive method for many farmers. However, serious major problems are associated with chemical control. Pest resistance to chemicals is one of the important problems in chemical pest control management programmes. It is common for insect and mite pests to develop resistance against chemical insecticide, whereas as resistance against natural enemies is known. Moreover, the mechanisms of resistance for natural enemies is also different to insect pest. Unlike insect pest, the development of insecticide resistance in natural enemy populations is seen as an advantage and also valuable in integrated pest management. In the literature review, results of the several studies will clarify to this subject.
Description: Bu çalışma, "Doğal düşmanlarda insektisit direnci” isimli doktora seminerinin bir bölümüdür.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/570374
http://hdl.handle.net/11452/6506
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2018 Cilt 32 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_2_11.pdf379.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons