Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6505
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-01-21T11:18:36Z-
dc.date.available2020-01-21T11:18:36Z-
dc.date.issued2018-07-29-
dc.identifier.citationSabah, S. ve Şahan, Ü. (2018). "Effect of egg weight on eggshell thickness, pore density and chick quality in broiler breeder flock". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(2),123-130.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/570188-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6505-
dc.description.abstractThe objective of this research was to investigate the effect of egg weight on eggshell thickness, pore density and chick quality in broiler breeder flock. Additionally the correlations between the studied characteristics were calculated. Hatching eggs were collected from 40 wk old Ross 308 broiler breeder flock. The eggs were selected, weighed and numbered individually in light (54.71-58.88 g) and medium (58.24-60.62g) weighed egg groups. Eggs were incubated at 37.5°C and 55% RH in an incubator for 18 days. On 18th day eggs were individually weighed to calculate the egg mass loss. Then eggs were incubated at 37.0°C and 60% RH in a hatcher until hatch. At hatch chicks were weighed individually and chick length was measured. Additionally egg shell thickness and pore density was determined. Egg weight loss was found non-significant in both light and medium weighed egg groups (P>0.05). Egg weight had significant effect on eggshell thickness (P<0.05). Eggshell thickness was found higher in light weighed eggs than in medium weighed eggs (P <0.05) whereas, pore density was determined higher in medium weighed eggs (P<0.01). At hatch chick weight increased with the increased egg weight (P <0.05) while as chick length was not affected by egg weight. A significant correlations was observed between initial egg weight and average eggshell thickness (r= 0.551), chick weight (r=0.615), and also between average eggshell thickness and chick weight (r=0.484) in medium weighed eggs (P<0.05).en_US
dc.description.abstractBu araştırmada broiler damızlık sürüsünde yumurta ağırlığının kabuk kalınlığı, por yoğunluğu ve civciv kalitesi üzerine etkileri incelenmiştir. Ayrıca, incelenen özellikler arasında korelasyonlar hesaplanmıştır. Yumurtalar 40 haftalık yaştaki Ross 308 broiler damızlık sürüsünden elde edilmiştir. Yumurtalar tartılarak hafif ağırlık (54.71-58.88 g) ve orta ağırlık (58.24-60.62g) grubu olarak ayrılmış ve bireysel olarak numaralandırılmıştır. Yumurtalar 37.5°C sıcaklık ve 55% nispi nemde 18. gün süresince kuluçkalandırılmıştır. Yumurta ağırlık kaybını hesaplamak için kuluçkanın 18. gününde bireysel olarak tartılmıştır. Daha sonra yumurtalar çıkışa kadar 37.0°C sıcaklık ve 60% nispi nemde çıkım makinasında kuluçkalandırılmıştır. Çıkışta civcivler bireysel olarak tartılmış ve civciv uzunlukları ölçülmüştür. Buna ilave olarak kabuk kalınlığı ve por sayısı belirlenmiştir. Her iki grup arasındaki yumurta ağırlık kaybı önemli bulunmamıştır (P>0.05). Yumurta ağırlığının kabuk kalınlığı üzerine etkisi önemlidir (P<0.05). Hafif ağırlıktaki yumurtalarda kabuk kalınlığı orta ağırlıktaki yumurtalardan daha yüksek bulunmuştur (P<0.01) bununla birlikte, por yoğunluğu orta ağırlıktaki yumurtalarda daha fazla olduğu belirlenmiştir (P<0.01). Çıkışta yumurta ağırlığı arttıkça civciv ağırlığıda artmıştır (P<0.05), diğer yandan civciv uzunluğu yumurta ağırlığından etkilenmemiştir. Orta ağırlıktaki yumurtalarda başlangıç yumurta ağırlığı ile ortalama yumurta kabuk kalınlığı (r =0.551), civciv ağırlığı (r=0.615) ve ayrıca ortalama yumurta kabuk kalınlığı ile civciv ağırlığı (r=0.484) arasında pozitif korelasyonlar saptanmıştır (P<0.05).tr_TR
dc.language.isoenen
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectEgg weighten_US
dc.subjectEggshell thicknessen_US
dc.subjectPore densitytr_TR
dc.subjectEgg weight losstr_TR
dc.subjectChick qualitytr_TR
dc.subjectYumurta ağırlığıtr_TR
dc.subjectYumurta kabuk kalınlığıtr_TR
dc.subjectPor yoğunluğutr_TR
dc.subjectYumurta ağırlık kaybıtr_TR
dc.subjectCivciv kalitesitr_TR
dc.titleEffect of egg weight on eggshell thickness, pore density and chick quality in broiler breeder flocken_US
dc.title.alternativeBroiler damızlık sürüsünde yumurta ağırlığının yumurta kabuk kalınlığı, por yoğunluğu ve civciv kalitesi üzerine etkisitr_TR
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0003-4577-8054tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-4912-0551tr_TR
dc.identifier.startpage123tr_TR
dc.identifier.endpage130tr_TR
dc.identifier.volume32tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
dc.contributor.buuauthorSabah, Saliha-
dc.contributor.buuauthorŞahan, Ümran-
Appears in Collections:2018 Cilt 32 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_2_10.pdf179.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons