Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6498
Title: Tekrarlayan İVF başarısızlıklarında tromboelastogram
Other Titles: Thromboelastogram in recurrent IVF failure
Authors: Esmer, Ahmet
Korkmazer, Neşe Solak
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Tromboelastogram
Tekrarlayan İVF başarısızlığı
Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı
Thromboelastogram
Recurrent IVF failure
Recurrent implantation failure
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Korkmazer, N. S. (2012). Tekrarlayan İVF başarısızlıklarında tromboelastogram. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Embriyo transferi sonrasında görülen tekrarlayan implantasyon başarısızlığı (TİB), İn Vitro Fertilizasyon (İVF) sikluslarında, en yaygın kısıtlayıcı basamaktır. Abortus ve preklinik gebelik kaybı olan kadınlarda, hemostaz bozukluklarının daha fazla görülmesi bu ilişkinin TİB ile arasında da olabileceğinin düşünülmesine neden olmuştur. Son dönemde tekrarlayan açıklanamayan gebelik kayıplarının patofizyolojisinde; fibrinolitik sistem, yeni tromboza neden olan mekanizma olarak düşünülmektedir.Çalışmada; tekrarlayan İVF başarısızlığı tanısına sahip hastalarda; pıhtılaşma kaskadını Tromboleastogram (TEG) ile değerlendirmek amaçlanmıştır. TEG, koagulasyonu ve fibrinolizisi global olarak değerlendiren bir testtir.Çalışmaya, Eylül 2011 ile Eylül 2012 tarihleri arasında, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Polikliniği ile Anabilim Dalına bağlı Tüp bebek merkezine başvuran, tekrarlayan İVF başarısızlığı olan 33 hasta ve kontrol grubu olarak da 46 fertil kadın dahil edildi.Çalışma soncunda, TEG parametreleri, iki grupta karşılaştırıldığında, fibrinolizis parametrelerinden EPL, LY30, CL 30, CLT değerlerinin çalışma grubunda hipofibrinolizis yönünde olduğu ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p<0,05).Tekrarlayan İVF başarısızlığını belirlemede `CLT' değeri için ROC analizi yapıldığında, CLT için eşik değer 53,7 alındığında sensitivite %81,82 ve spesifite %62,79, AUC 0,730 saptandı (p=0,0001).Çalışma, TEG'de saptadığımız fibrinolizis değerlerinin hipofibrinolizis yönünde olması, tekrarlayan implantasyon başarısızılığının etiyolojisinde fibrinolizisteki bozuklukların da etkili olduğunu gösteren son dönemde yayınlanan çalışmalarla uyumlu sonuçlar göstermektedir. Fakat bu çalışmalardan farklı olarak, tekrarlayan implantasyon başarısızlığında, koagulasyon kaskadı ilk defa tromboleastogram ile değerlendrilmiştir.
Recurrent implantation failure (RIF) following embryo transfer is a major continuing problem in IVF. Women with hemostatic defects may be at increased risk of miscarriage and preclinical pregnancy loss. The fibrinolytic system is considered, at present, the key to new thrombotic pathogenic mechanisms and considered to have role in unexplained recurrent miscarriages. The aim of this study was to evaluate coagulation cascade of patients with recurrent IVF failure with thromboelastogram (TEG).Blood samples from 33 women with diagnosis of recurrent IVF failure and from 46 age matched fertile controls were analyzed between September 2011 and September 2012, at Uludag University Obstetrics and Gynecology Department and university IVF center. All TEG parameters both for coagulation and fibrinolysis were analysed.. Between TEG parametres of two groups; fibrinolytic parameters of thromboelastogram; EPL, LY30, CL 30, CLT, there was statistically significance, favoring hipofibrinolysis in the study group (p<0,05).In order to show the effectiveness of thromboelastography for detection of RIF, ROC curve was used. Treshold value for `CLT was found higher than 53.7 with 81,82% sensitivity and 62,79% specifity and the area below ROC curve was found as 0,730 (p=0,0001).Patients with RIF have reduced plasma fibrinolytic potential, as shown by a prolonged CLT, CL 30, LY 30 and reduced EPL and this may be an explanation of failure. The present study, was first to assess coagulation and fibrinolysis in RİF patients with TEG.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6498
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
324413.pdf1.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons