Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6489
Title: Kliniğimizde silier sulkusa fikse edilen arka kamara lens implantasyonunda elde ettiğimiz ilk sonuçlar
Other Titles: The first results of our posterior lens implantation, where ciliary sulcus was fixed in our clinic
Authors: Aydın, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Afaki-postkatarakt
Arka kamara
Cerrahi-göz
Göz hastalıkları
Katarakt
Katarakt çıkartılması
Lensler-intraoküler
Aphakia-postcataract
Posterior chamber
Surgery-eye
Eye diseases
Cataract
Cataract extraction
Lenses-intraocular
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, M. (1988). Kliniğimizde silier sulkusa fikse edilen arka kamara lens implantasyonunda elde ettiğimiz ilk sonuçlar. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Afaki rehabilitasyonunda bugün için geçerli olan yöntem göziçi lens (GİL) implantasyon tekniğidir. GIL implantasyonu başladığı iridopupiller olandan ön kamara açısına yerleşime ve bu yönteminde intra kapsuler katarakt ekstraksiyonu(İKKE) ile uygulanmasının taşıdığı dezavantajlar nedeni ile ağır ağır terk edildiği görülmüştür. Özellikle planlanmış ekstrakapsuler katarakt ekstraksiyonu (PEKKE) 'nun avantajı ile silier sulkusa veya lens kapsülü içine fikse edilen arka kamara GİL implantasyonu; yapay lensin tabii lens yerinde bulunması, iris ve pupillayı serbest bırakıp, pupillanın hareketlerini engellememesi ve çevre dokularla ilişkisinin az olması gibi avantajlarla tercih edilir olmuştur. Bu gelişmeler parelelinde kliniğimizde 1983 başında PEKKE'ye ve 1984 de de Silier sulkus fiksasyonlu arka kamara GIL implantasyonuna başladık. Bu amaçla 1984'de başlanan silier sulkus'a fikse edilen arka kamara GIL implantlarınm ilk 100 olgusunun ameliyat tekniği, ameliyat sonrası görme dereceleri, komplikasyonlar ve tedavileri incelenmiş faydalı görmenin % 94.6 olduğu ve ciddi komplikasyonlar m % 1.3 oranında kaldığı ve göz kaybı gibi ağır komplikasyon görülmediği saptanmıştır. Sonuçlar kaynak verileri ile irdelenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6489
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
004207.pdf
  Until 2099-12-31
1.58 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons