Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6487
Title: Arnavutlukta Rifailik ve Şeyh Ahmed İşkodrevi
Other Titles: Rifai order in Albania and Shaikh Ahmed Shkodra
Authors: Kartal, Abdullah
Uraj, Adrian
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
Keywords: Rifâîlik
Arnavutluk
Şeyh Ahmed İşkodrevî
Tarikat
Dervişlik
The order of rifai dervishes
Albania
Tariqa
Dervishism
Shaikh Ahmed Shkodra
Issue Date: 21-Jan-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uraj, A. (2016). Arnavutlukta Rifailik ve Şeyh Ahmed İşkodrevi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çalışmanın konusu Arnavutluk'ta Rifâîlik ve Şeyh Ahmed İşkodrevî'dir. Giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırmanın amacı, önemi ve yöntemi hakkında bilgi verilmiştir. Birinci bölümde genel hatlarıyla Ahmed Rifâî ve Rifâîlik hakkında bir değerlendirme yapılmıştır. Tarikat kurucusunun hayatı, eserleri ve ve onun yolunun esasları ele alınmıştır. İkinci bölümde Arnavutluk'ta Rifâî tarikatının ilk izleri tespit edilmiştir. Bu tarikatın oraya intikal eden yolları ve tarihleri incelenmiştir. Sonra on rifâî şeyhin hayatı ve tekkeleri hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü ve son bölümde Şeyh Ahmed İşkodrevî'nin geniş bir şekilde hayatı, görüşleri ve eserleri incelenmiştir. Üç eseri tamamen şiirden oluşmaktadır. Yüzeysel olarak şiirleri yorumlamaya çalışılmıştır.
The subject of this study is the Rifa'i order / tariqa in Albania and Shaykh Ahmed Shkodra. This study is composed of the introduction and three chapters. First and foremost, the introduction explains the purpose, the importance and the method of this research. In the first chapter there is a general analysis and evaluation over Ahmed Rifa'i and the Rifaiyya. This chapter sheds light over the life of the founder of Tariqa, his works and the principles of his path. Then, the second chapter explores the first evidences of the Rifa'i Tariqa in Albania. Furthermore this chapter illustrates the lives and the lodges of ten rifa'i shaykhs. Finally, the third chapter gives an extensive analysis over the life, approach and the work of Shaykh Ahmed Shkodra. Three of his works are composed and presented as poems. In this regard, an overall interpretation of these poems has been suggested.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6487
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427410.pdf23.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons