Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6484
Title: Afazili hastalarda komputerize tomografi ile lezyon lokalizasyonu ve afazı tipi ilişkisinin incelenmesi
Other Titles: Examination of computed tomography and lesion localization and aphasia type relationship in aphasia patients
Authors: Bakar, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.
Keywords: Afazi
Tomografi-x ışınlı-bilgisayarlı
Aphasia
Tomography-x ray-computed
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bakar, M. (1988). Afazili hastalarda komputerize tomografi ile lezyon lokalizasyonu ve afazi tipi ilişkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Afazi, serebral hemisferlerdeki kortikal ve subkortikal strüktürlerin ve bu strüktürler arasındaki bağlantıların fonksiyonel ve anatomik olarak bozulması sonucu oluşan lisan bozukluğudur. Vakalara etraflı anamnez, nörolojik muayene, detaylı afazi testi, gerekli görülenlerde EEG ve anjiografik tetkik uygulanmıştır. Tüm vakalara bu gün ülkemizde kullanılan en ileri tetkik metodu olan komputerize tomografi tetkiki yapılmış, gerekli görülenlere kontrol tomografileri çekilmiştir. Prospektif olarak yapılan bu çalışmaya kliniğimize başvurarak tetkik ve tedavi yapılan 40 afazik hasta alınmış ve yukarı da bahsedilen tetkikler uygulanmıştır. Çalışmamızda afazinin insidensinin yaş ile artış gösterdiği, akıcı konuşma ile karakterli afazilerin akıcı olmayanlara göre daha ileri yaşlarda ortaya çıktığı, afazinin eğitim düzeyi ile ilgisinin olmadığı CV Alarm afazi etyolojisinde major faktör olduğu, global afazinin erkeklerde daha fazla görüldüğü ve sonuç olarak 27 vakada lezyon lokalizasyonu-afazi tipi ilişkisinin mevcut olduğu saptanmış, bu sonuçların literatür verileri ile uyumlu olduğu anlaşılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6484
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
004201.pdf2.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons