Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6483
Title: İçme sularına %10 ve %20'lik etil alkol karıştırılan farelerin karaciğer, akciğer, dalak, böbrek ve kalplerinde meydana gelen histopatolojik değişikliklerin incelenmesi
Other Titles: Investigation of histopathological changes in the liver, lung spleen, kidney and heart of mice mixed with 10% and 20% ethyl alcohol into drinking water
Authors: Yerci, Ömer
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Alkol içme
Etanol
Alcohol drinking
Ethanol
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yerci, Ö. (1988). İçme sularına %10 ve %20'lik etil alkol karıştırılan farelerin karaciğer, akciğer, dalak, böbrek ve kalplerinde meydana gelen histopatolojik değişikliklerin incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Fareler üzerinde yapıları bu deneysel çalışma, alkolün karaciğer, akciğer, dalak, böbrek ve kalp üzerinde oluşturduğu histopatolojik bulguları araştırmak amacı ile yapılmıştır. Deney sırasında Mus Musculus Swiss Albino F:37 farelerinden seksen adet deney, on adet kontrol olmak üzere toplam doksan adet kullanılmış ve deney grubundaki farelere % 10 ve % 20'lik alkol içme sularına karıştırılarak verilmiştir. Çalışmada farelerin üç ve dördüncü aylarda otopsileri yapılarak karaciğer, akciğer, böbrek ve kalp histopatolojik olarak incelenmiştir. Deney grubu farelerin karaciğerlerinde; bulanık şişmeden tek hücre nekrozuna kadar varan parankimatoz değişiklikler, zonal nekroz, alkolik hepatitis, akclğerlerinde ;Pnömoni, kronik bronşitis, bronşektazi, adeno karsinoma, dalaklarında; köpük hlstiosit inf iltrasyonu ile sinüzoidler ve damar duvarlarında homojen eozinofilik materyal birikimi, böbreklerde; pyelonef ritis ve retansiyon kistleri, kalp'de myokartta dejeneratif değişiklikler tesbit edilmiştir. Çalışma sonucunda alkolün, hücreler üzerine direk toksik etki veya lipid, protein ve karbonhidrat metabolizmalarını bozarak vücut direncini azalttığı, enfeksiyonları kolaylaştırdığı beslenme bozukluğuna sebeb olduğu ve bu zararlı etkilerin kullanılan alkol konsantrasyonu ile alım süresine bağlı olarak arttığı sonucuna varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6483
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
004204.pdf
  Until 2099-12-31
2.03 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons