Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6482
Title: Bursa'da çilek yetiştiriciliği ve sorunları
Other Titles: Strawberry cultivation and problems in Bursa
Authors: Şeniz, Vedat
Özer, Ercan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Çilek
Strawberry
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özer, E. (1988). Bursa'da çilek yetiştiriciliği ve sorunları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma Türkiye'de çilek üretiminde önemli bir yeri olan Bursa'da yapılmıştır. Bursa'daki çilek üretimi, üretim yapan çiftçiler düzeyinde yapılan gözlemlere dayanılarak ortaya konmuş ve konu ile ilgili literatür bilgilere yer verilmiştir. Bursa ilinde çilek üretiminin yoğun olarak yapıldığı yöreler; Bursa merkez köyleri, İnegöl, Orhaneli, Keleş, Yenişenir, Orhangazi, Gemlik, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçeleri ve bu ilçelerin köyleri­dir. Yapılan incelemeler sonucunda, bölgede çilek üretimi yapan çiftçilerin konu ile ilgili çeşitli sorunları saptanarak, bu sorunların çözüm yollarına ilişkin bazı öneriler verilmiştir. Söz konusu sorunlar ve öneriler şu şekilde özetlenebilir : 1. Fide üretimi için özel fide üretim bahçeleri kurulmalıdır. 2. Bölgede yaz dikimi yapılması için uzmanlarca gerekli çalış­malar yapılmalıdır. Frigo fide üretilerek üreticilere verilmelidir. 3. Fide dikimi masura veya tahtalara yapılmalıdır. A. Gübreleme konusunda üreticiler bilinçlendirilm en, toprak analizlerinin sonuçlarına göre gübre uygulanmalıdır. 5. Sulama sisteminin seçimi ve uygulaması, üreticinin ekonomik durumuna, toprak karakterine göre mutlaka ihtiyaç duyulan zamanlarda ve yeteri kadar sulama yapılmalıdır. 6. Üreticiler malçlamaya gereken önemi vermelidir. 7. Dikilecek fideler ve dikim yapılacak arazi mutlaka hastalık ve zararlılardan arındırılmış olmalıdır. 8. Bölgede sanayi ve taze tüketime uygun çeşitler belirlenerek, bunların pazar durumuna göre Üreticilere verilmesi sağlanmalıdır. 9. Bitki münavebesine gereken önem verilmeli ve bunun Üretici­lere benimsetilmesi sağlanmalıdır. 10. Meyve basadı ve ambalajına gereken önem verilmelidir. 11. Verimli, kaliteli, hastalık ve zararlılara dayanıklı, dış pazar isteklerine uygun çeşitler Bursa iline getirilmelidir. 12. Çilek üreticileri üretim teknikleri ve çilek üretimindeki son gelişmelerle ilgili olarak bilinçlendirllmelidir.
This study was conducted in Bursa province which had an important part in tbe strawberry production of Turkey. The strawberry production in Bursa was put forward depending on tbe observations made at producers level and the literature knowledge related to the subject was included. Strawberry production is dealed with intensively in the following d istric ts of Bursa: Central villages, İnegöl, Orhaneli, Ke­les, Yenişehir, Orhangazi, Gemlik, Karacabey, Mustafakemalpaşa and the villages of this counties. As a result of the studies, various problems faced by the . strawberry producers in the region vere determined, and some suggestions were made in order to solve these problems. These problems and suggestions may be summarized as below: 1. Special gardens should be establisbed for raising the seedlings. 2. Studies related to the application of summer planting in tbe region should be conducted by specialİst. 3. Seedling should be plauted onto beds, 4. Producers should be informed-about fertilisation and this process should be applied depending on the results of soil analyses. 5. Tbe irrigation system should be choosen according to the economical situation of ths producer and soil characteristics;and irrigation shoul be done adeguately when necessary. 6. Necessary attention should be paid to mulching by producers. 7. The seedlings to be planted and the planting field should be free from diseases and pests. 8. Processing and fresh market cultivars in the region should be determined and released to the producers according to the market conditions. 9. Necessary attention should be paid to plant rotation and the producers should be educated about this. 10. Necessary importance should be given to fruit harvest and packagiug. 11. Cultivars which are productive, of good quality, resistant to diseases and pests, suitable for outer markets should be brought into Bursa province. 12. The strawberry producers should be.informed about the propagation techuiques and the recent developments in the strawberry production.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6482
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
004199.pdf
  Until 2099-12-31
4.67 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons