Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6481
Title: Birinci trimester normal gebelerde, abortus imminens ve abortus incompletus olgularında serum östradiol, progesteron ve prolaktin düzeyleri
Other Titles: Serum estradiol, progesterone and prolactin levels in first trimester normal pregnants, abortus imminens and abortus incompletus cases
Authors: Kavuştu, Emine
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Abortus
Gebelik
Progesteron
Prolaktin salgılatan hormon
Östradiol
Abortion
Pregnancy
Progesterone
Prolactin releasing hormone
Estradiol
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kavuştu, E. (1988). Birinci trimester normal gebelerde, abortus imminens ve abortus incompletus olgularında serum östradiol, progesteron ve prolaktin düzeyleri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kliniğimizde çalışma grubuna alınan 52 gebeden elde edilen sonuçlarla bu araştırma yapıldı. Bu 52 gebe, normal gebelik geçirenler, abortus imminens geçirip terme ulaşanlar, spontan abortusla sonuçlanan gebelikler olarak üç gruptan oluşmakta idi. Toplam 177 kan örneğinde serum östradiol, progesteren ve prolaktin düzeyleri saptanarak özellikle erken gebelik devrelerinde gebeliğin prognozuna etkisi olup, olmadığı araştırıldı ve tartışıldı. Tüm gruplarda 6. gebelik haftasından başlayarak iki şer hafta aralıklarla ortalama değerler tesbit edildi. Üç grup ikişer ikişer aralarında karşılaştırıldı. Elde edilen sonuçlar ilgili literatürler de incelenerek değerlendirildi. Abortusla sonuçlanan gebeliklerin oluşturduğu grupta gerek östrojen ve progestereny gerekse prolaktin düzeyleri diğer gruplara göre düşük değerde ve düzensiz iniş ve çıkışlar göstermekte idi. Kontrol grubu ve abortus imminens geçirip terme ulaşan gebelerde gerek östrojen, gerekse progesteron düzeyleri hemen hemen lineer artış göstermekte idi. Bulgularımız, östrojen ve progesteron kan seviyelerinden çok, gebeliğin başlangıcından itibaren izledikleri seyirde ki düzensizliğin ve bu düzensizliğin temelinde yatan corpus luteum gravidarumun fonksiyonlarındaki yetersizliğin abortusların etyolojisinde rol oynamakta olduğunu düşündürür niteliktedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6481
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
004202.pdf
  Until 2099-12-31
2.29 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons