Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6473
Title: Gönen ekmeklik buğday (T.aestivum var. aestivum L.) çeşidinde farklı ekim sıklığı ve farklı azoylu gübre uygulamalarının verim ve verim öğeleri üzerine etkileri
Other Titles: Gönen bread wheat (T.aestivum var. Aestivum L.) cultivar effects on different yield frequency and yield and yield components of different fertilizer applications
Authors: Yürür, Nevzat
Türk, Mevlüt
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Azotlu gübreler
Balıkesir-Gönen
Ekim sıklığı
Ekmeklik buğday
Tarla bitkileri
Verim ögeleri
Nitrogen fertilizers
Seeding density
Bread wheat
Field crops
Yield components
Issue Date: 10-Sep-1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Türk, M. (1996). Gönen ekmeklik buğday (T.aestivum var. aestivum L.) çeşidinde farklı ekim sıklığı ve farklı azoylu gübre uygulamalarının verim ve verim öğeleri üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma Güney Marmara Bölgesi'nde yaygın olarak yetiştirilen Gönen ekmeklik buğday çeşidinde en uygun ekim sıklığı ve azot dozunun belirlenmesi amacıyla 1993/94 ve 1994/95 yıllarında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde yapılmıştır. En uygun ekim sıklığım saptamak amacıyla 4 farklı ekim sıklığı (400, 500, 600 ve 700 tane/m2) ve uygun azot dozunu belirlemek amacıyla da 6 farklı azot dozu (0, 4, 8, 12, 16 ve 20 kg/da N) uygulanmıştır. Deneme 4 tekrarlamak tesadüf bloklarında faktöriyel deneme desenine göre tertiplenmiştir. Denemede uygulanan farklı ekim sıklıklarının tane verimi üzerine önemli etkide bulunmadığı, azot dozları içerisinde ise en yüksek tane verimini 16 ve 20 kg/da N dozlarının verdiği saptanmıştır.
This research was carried out to determine the most suitable seeding density and the nitrogen level for Gönen Bread Wheat Cultivar widely grown in South Marmara Region, respectively in the years of 1993/94 and 1994/95 at the Agricultural Research and Application Center of Agriculture Faculty, Uludağ University. To determine the suitable seeding density, 4 different seeding density (400, 500, 600 and 700 seed/m2) and nitrogen doses 6 levels (0, 4, 8, 12, 16 and 20 kg/da N) were applied. The trial was set up in the randomized complete block design with four replications. According to the results, there were no significant effects of different sowing densities on seed yield. However, nitrogen levels significantly affected seed yield and the highest yield was obtained from 16 and 20 kg/da N applications.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6473
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057400.pdf
  Until 2099-12-31
3.42 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons