Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6464
Title: Bursa ağız sözlüğü (Deneme)
Other Titles: Bursa dictionary of dialect (Essay)
Authors: Şahin, Hatice
Gökçe, Hüseyin
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Türk Dili Bilim Dalı.
Keywords: Ağız bilimi
Dialectology
Ağız sözlüğü
Bursa
Sözlük
Türk dili
Dictionary of dialect
Dictionary
Turkish language
Issue Date: 11-Jun-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Gökçe, H. (2019). Bursa ağız sözlüğü (Deneme). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanan bu çalışmada, Bursa ve yöresine ait söz varlığının gün yüzüne çıkartılması amaçlanmıştır. Çalışma, Giriş, Sözlük, Sonuç ve Kaynakça bölümlerinden oluşmaktadır. Çalışmanın giriş bölümünde Ağız kavramı, Ağız Sözlüğü ve Ağız Sözlükçülüğü kavramları hakkında gerekli açıklamalar yapılmış ve bu kavramlar üzerine Türkiye’de yapılan çalışmalara değinilmiştir. Sözlük bölümünde Bursa ve yöresi ağızlarında mevcut olan sözcükler sözlükçülük kuralları çerçevesinde sıralanarak bir sözlük oluşturulmuştur. Sonuç bölümünde ise çalışma ile ilgili sonuçlar maddeler halinde sıralanarak verilmiştir. Son olarak da kaynakça bölümünde bu çalışma oluşturulurken başvurulan kaynaklara yer verilmiştir. Bu çalışma bir derleme çalışması değildir. Çalışma, Bursa ve yöresi üzerine yapılan ağız çalışmaları, Halk Edebiyatı çalışmaları veyahut tarihsel çalışmaların taranması sonucu elde edilen sözcüklerden oluşmaktadır. Bu çalışma için ayrı bir derleme faaliyetinde bulunulmamıştır. Bu çalışma farklı kaynaklarda dağınık şekilde yer alan sözcükleri bir çatı altında toplamak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmanın hazırlanması esnasında kaynak yetersizliği ve kaynaklara ulaşamama gibi ciddi sorunlar yaşanmış olsa da en nihayetinde bu çalışma ortaya konulmuştur.
In this study, which is prepared as Master Thesis, it is aimed to expose the vocabulary of Bursa Region. The study consists of Introduction, Dictionary, Conclusion and Bibliography sections. In the introduction of the study, the necessary explanations have been made about the concepts of Dialect, Dictionary of Dialect and Dialect lexicography and the work done on these concepts in Turkey have been adverted. In the Dictionary section,a dictionary, under the rules of lexicology by aligning words that are present in the dialects of Bursa Region has been created. In the conclusion section, the results of the study are listed as items. Finally, in the bibliography section have been given place to references that are consulted while this study are been creating. This study is not a compilation study. The study consists of the words obtained from the study of the dialect studies on the Bursa region, folk literature studies or historical studies. There are no separate compilation activity for this study. This study was prepared to collect under one roof the words that take part in different sources dispersedly. Although there were serious problems such as lack of resources and inability to access the resources during the preparation of the study, eventually this study was produced.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6464
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HÜSEYİN GÖKÇE.pdf2.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons